Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Xρήστος Κοπελούζος
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Κοπελούζος γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα και σήμερα είναι Co CEO του Ομίλου Κοπελούζου ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στους τομείς του Φυσικού Αερίου, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Παραγωγής και Συναλλαγής Ηλεκτρικής Ενέργειας,  του Real Estate, των Συμβάσεων Παραχώρησης, των Αεροδρόμιων και των Τυχερών Παιχνιδιών. Το 2002 ο κ. Κοπελούζος, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο City/Business School, στον τομέα των Επενδύσεων και της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου.


Επιστροφή στη λίστα