Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Konstantin Yanakov
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Konstantin Yanakov γεννήθηκε το 1977 στη Μόσχα. Ο κ. Yanakov είναι σήμερα ο Chief Financial Officer ρωσικής εταιρείας ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου ICT. Πριν την ένταξή του στον Όμιλο ICT, κατείχε σημαντικές διοικητικές θέσεις στην Τράπεζα MDM ενώ ήταν και CFO της εταιρείας JSC Polymetal μέχρι το 2004. Ο κ. Yanakov είναι μέλος, του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς ενός ισχυρού Ελληνικού τραπεζικού ομίλου, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εξόρυξης πολύτιμων μετάλλων Polymetal International Plc η οποία είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου LSE (FTSE250). Αποφοίτησε από την Κρατική Ακαδημία Οικονομικών της Ρωσίας με πτυχίο στην Παγκόσμια Οικονομία ενώ είναι και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Οικονομικών από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Διοίκησης της Ρωσίας. Το 2007, ο κ. Yanakov έλαβε πτυχίο MBA από το London Business School.


Επιστροφή στη λίστα