Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Igor Rusek
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Δρ Igor Rusek αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Basel της Ελβετίας, όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο. Διετέλεσε για πολλά χρόνια μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε διαφόρους διεθνείς ομίλους και διήυθυνε για δύο δεκαετίες, υπό την ιδιότητα αυτή, την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου, των λογιστικών προτύπων και της εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Από το 1994 έως το 2001, συνεργάστηκε ως δικηγόρος με την εταιρεία Ορκωτών Λογιστών και Συμβούλων ATAG Ernst & Young, στην πόλη Basel της Ελβετίας. Το 2001 ορίστηκε Συνέταιρος και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ATAG. Ταυτόχρονα, ο Δρ Rusek είναι Διευθύνων Σύμβουλος της κορυφαίας ελβετικής Εταιρείας Συμβούλων με έδρα την Ευρώπη, ATAG PCS Ltd,. Παράλληλα έχει την Προεδρία της ομάδας Συμμόρφωσης  και Ελέγχου (Compliance Audit Team) η οποία είναι κυρίως υπεύθυνη για τους ελέγχους, τις διαδικασίες των Φορολογικών Ελέγχων και την Εταιρική Διακυβέρνηση σε επιχειρήσεις οι οποίες διαχειρίζονται από την ATAG.


Επιστροφή στη λίστα