Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Pavel Horak
Αντιπρόεδρος Β', Μη Εκτελεστικό Μέλος

O κ. Pavel Horak είναι ο Chief Investment Officer της EMMA Capital, βασικού μετόχου της Emma Delta. Πριν την ένταξή του στην EMMA Capital, υπήρξε Οικονομικός Διευθυντής της Home Credit Group από το 2012 και νωρίτερα διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής του PPF Group από το 2006. Ο κ. Horak έχει προϋπηρεσία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ως Ελεγκτής στην Deloitte & Touche, και ως CFO της τηλεόρασης NOVA κατά τα έτη 2001-2006. Είναι Ορκωτός Λογιστής και μέλος της Ένωσης Ορκωτών Λογιστών [Association of Chartered Certified Accountants (ACCA, UK)]. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Masaryk  του Brno της Τσεχίας και της Σχολής Οικονομικών του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Πράγας.


Επιστροφή στη λίστα