Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Γεώργιος Μελισανίδης
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Γεώργιος Μελισανίδης είναι Έλληνας επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιείται στο τομέα της ναυτιλίας, του εμπορίου πετρελαίου και των οικολογικών ναυτιλιακών υπηρεσιών. Γεννημένος το 1981, ο κ. Μελισσανίδης είναι κάτοχος πτυχίου Ναυτιλιακών Σπουδών από το Southampton Solent University.


Επιστροφή στη λίστα