Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Pavel Saroch
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννημένος το 1970, αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Πράγας.

Με ειδίκευση στις Τραπεζικές Επενδύσεις και στην Οικονομική Διαχείριση Επιχειρήσεων από το 1995, έχει αναλάβει διευθυντικές θέσεις σε χρηματιστηριακές εταιρίες, όπως η Ballmaier & Schultz CZ και η Prague Securities. Από το 1999 έως το 2001, διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας I.F.B., η οποία εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικής  οργάνωσης, οικονομικής διαχείρισης καθώς και διαχείρισης ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων. Το 2001, ορίστηκε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ATLANTIK finanční trhy και στη συνέχεια έγινε μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Ο κ. Saroch είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της μητρικής εταιρείας KKCG του επενδυτικού ομίλου KKCG SE καθώς και των επιμέρους θυγατρικών εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο. Είναι επίσης ο Επικεφαλής Επενδύσεων της KKCG.


Επιστροφή στη λίστα