Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Marco Sala
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Marco Sala είναι Διευθύνων Σύμβουλος της GTECH SpA (πρώην Lottomatica Group SpA), υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Εντάχθηκε στη Lottomatica, σημερινό τεχνολογικό πάροχο της GTECH, τον Απρίλιο του 2003. Μετά την εξαγορά της Lottomatica από την εταιρεία GTECH τον Αύγουστο του 2006, διορίστηκε ManagingDirector και Γενικός Διευθυντής της Lottomatica SpA έχοντας την ευθύνη για τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Ιταλία, ενώ του ανατέθηκαν και οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες. Τον Μάρτιο του 2009, διορίστηκε στην τρέχουσα θέση του, ως Διευθύνων Σύμβουλος της ενοποιημένης πλέον εταιρείας. Έχει, επίσης, διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της GTECH SpA από το Μάρτιο του 2003.

Πριν την ένταξή του στη Lottomatica, ο κ. Sala ήταν Επικεφαλής των  Business Directories για την εταιρεία Seat Pagine Gialle, από αυτή τη θέση είχε την ευθύνη για τις εταιρείες Thomson (Μεγάλη Βρετανία), Euredit (Γαλλία) και Kompass (Ιταλία). Ο κ. Sala κατείχε επίσης, ανώτερες διοικητικές θέσεις στη Magneti Marelli (εταιρεία της Fiat Group), ως Επικεφαλής του Τμήματος Λιπαντικών και πριν από αυτή τη θέση ήταν Επικεφαλής του Τμήματος Ανταλλακτικών. Το Μάρτιο του 1985 εντάθηκε στην εταιρεία Kraft, στην οποία εργάστηκε για δώδεκα χρόνια σε διαφόρους τομείς της, όπως  στο Τμήμα Marketing , ενώ διατέλεσε και Διευθυντής Πωλήσεων της Διεύθυνσης Φρέσκων Τροφίμων.

Ο κ. Sala αποφοίτησε από το τμήμα Επιχειρήσεων και Οικονομικών, του Πανεπιστήμιου Bocconi .


Επιστροφή στη λίστα