Βεβαιώσεις Κέρδους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΤΟΥΣ  2016

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. για χορήγηση Βεβαίωσης Κέρδους από τις εταιρείες του Ομίλου(winningscertificates.opap.gr) θα εκκινήσει εντός Φεβρουαρίου 2017.