Εταιρικές παρουσιάσεις - ημερίδες
03/02/2011
Εταιρικές παρουσιάσεις - Ημερίδες

1ο Πανευρωπαϊκό  Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη Βιομηχανία των Τυχερών Παιχνιδιών.
 

 


     


Ομιλία Κου. Ιωάννη Σπανουδάκη, Διευθύνοντα Σύμβούλου ΟΠΑΠ Α.Ε.

Κυρίες και Κύριοι,

Το Υπεύθυνο Παιχνίδι δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά συνέπεια μιας σειράς συγκεκριμένων δεδομένων τα οποία χαρακτηρίζουν την δραστηριότητα των εταιρειών που διοργανώνουν τυχερά παιχνίδια. Το Υπεύθυνο Παιχνίδι, τα τελευταία χρόνια, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, εκδηλώνεται γι' αυτό όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την κοινωνία, ενώ από την πλευρά των εμπλεκόμενων φορέων στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών (stakeholders) αυξάνονται οι δεσμεύσεις για την προώθηση του με έμπακτες πρωτοβουλίες, κυρίως στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., ως μέλος της World Lotteries Association (WLA) και της European Lotteries (EL), έχει δεσμευτεί στους κανόνες που έχουν θεσπίσει οι δυο φορείς και εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.

Το περασμένο καλοκαίρι διενεργήθηκε για λογαριασμό της από εξειδικευμένη εταιρεία (MRB Hellas S.A.) ειδική έρευνα αγοράς, προκειμένου να μετρηθούν και να καταγραφούν όλα τα κρίσιμα μεγέθη που σχετίζονται με την αντίληψη του κοινού, αλλά και τη στάση των παικτών έναντι των τυχερών παιχνιδιών. Από την έρευνα καταδείχθηκε ότι η εικόνα της ΟΠΑΠ Α.Ε. ως Υπεύθυνης Εταιρείας στο ευρύ κοινό είναι αναμφισβήτητα θετική, προέκυψαν, ωστόσο, και αρκετά συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με τις συνήθειες των παικτών γενικότερα στη χώρα μας, στοιχεία χρήσιμα για τη χάραξη μιας στρατηγικής για την ενίσχυση της έννοιας του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, τόσο από την Πολιτεία, όσο και από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα.

Ανάλογες έρευνες, με περαιτέρω εξειδίκευση, έχουν ήδη προγραμματιστεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Να σημειωθεί ότι από το 2006, η ΟΠΑΠ Α.Ε. οργανώνει σεμινάρια των στελεχών της με αντικείμενο το Υπεύθυνο Παιχνίδι, τύπωσε και κυκλοφόρησε στα πρακτορεία της αφίσες με μηνύματα για αποτροπή συμμετοχής των ανηλίκων στα τυχερά παιχνίδια, κυκλοφόρησε ειδικό ενημερωτικό έντυπο για τους κινδύνους οι οποίοι είναι δυνατόν να προκύψουν από τα τυχερά παιχνίδια, ενώ από τον Νοέμβριο, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, βρίσκεται στο πλευρό των εξηρτημένων, γενικότερα από τα τυχερά παιχνίδια ατόμων, με την στήριξη του «Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» (ΚΕΘΕΑ) προκειμένου να λειτουργεί Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και Τηλεσυμβουλευτικής, γα την απεξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια.

Θυμίζω, επίσης, ότι στη νέα σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και πρακτόρων (άρθρο 2 – θεμελιώδεις αρχές), υπάρχει ρητή δέσμευση των συμβαλλομένων για αμοιβαίες προσπάθειες στην προστασία των ανηλίκων, ενώ αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στη φάση ολοκλήρωσης της σύνταξης ενός Κώδικα Δεοντολογίας για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Από την πλευρά της Ελληνικής Πολιτείας, διαχρονικά η πολιτική για τα τυχερά παιχνίδια αποσκοπούσε στην συγκράτηση και τον έλεγχο. Με αυτό το σκεπτικό οι δραστηριότητες στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών στη χώρα μας αναπτύχθηκαν μέσω νόμιμων και περιοριστικών φορέων διάθεσης τους, σαφώς διακριτούς και οπωσδήποτε μονοπωλιακούς. Τα παιχνίδια διατίθενται ως σήμερα από αποκλειστικά και μονοπωλιακά σημεία πώλησης, όπως τα πρακτορεία ΟΠΑΠ και ΟΔΙΕ, τα καζίνο ή το αποκλειστικό δίκτυο υπαίθριων πωλητών σε ότι αφορά τα κρατικά λαχεία.

Μέσα από τις αντίστοιχες εταιρείες ή την υπηρεσία Κρατικών Λαχείων του υπουργείου Οικονομικών, επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας και της διάθεσης των τυχερών παιχνιδιών, αποφεύχθηκε ο εθισμός – ιδίως για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, προπαντός των ανηλίκων – η παράνομη διακίνηση «μαύρου χρήματος» και γενικότερα η αποτροπή κάθε άλλης εγκληματικού χαρακτήρα πράξης η οποία μπορεί να αναπτυχθεί από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των τυχερών παιχνιδιών.

Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλλαν, ασφαλώς, οι αυστηροί κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των διαφόρων παιχνιδιών και ο συστηματικός έλεγχος διεξαγωγής τους από δημόσιες αρχές.

Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε το Υπεύθυνο Παιχνίδι, το οποίο, στη σημερινή φάση, οφείλουμε όλοι να ενισχύσουμε, προπαντός να ισχυροποιήσουμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΟΠΑΠ Α.Ε. τάχθηκε εξ' αρχής υπέρ της ρύθμισης της αγοράς τυχερων παιχνιδιών, θεωρεί θετική την ενασχόληση της Πολιτείας με αυτό το ζήτημα και εμμένει στην δημιουργία μιας ισχυρής και αποτελεσματικής αρχής ελέγχου για όλα τα τυχερά παιχνίδια, κατάλληλα και επαρκώς στελεχωμένης και εξοπλισμένης, ώστε, από τη μια να λειτουργήσει εύρρυθμα η αγορά των τυχερών παιχνιδιών στη χώρα μας, από την άλλη να αντλήσει η κοινωνία, απ' την συγκεκριμένη αγορά, τα θετικά στοιχεία, δηλαδή την ψυχαγωγία και την μεγαλύτερη άμεση ή έμμεση δυνατή οικονομική ωφέλεια.

Οφείλω να επισημάνω σ' αυτό το σημείο ότι το κράτος επωφελείται τα μέγιστα – άμεσα ως μέτοχος των εταιρειών, έμμεσα από τους φόρους που επιβάλλονται – και τα κρατικά έσοδα τα οποία εισρέουν στον προϋπολογισμό, ενισχύουν τις δράσεις της Πολιτείας σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, κ.α. Τα έσοδα αυτά, σε ότι αφορά τη λειτουργία της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι ιδιαίτερα σημαντικά και διασφαλισμένα.

Στην περίπτωση της ΟΠΑΠ Α.Ε., ειδικότερα, πέρα από την μεγάλη συμβολή στα κρατικά έσοδα, υπάρχει και μια τεράστια πρόσθετη κοινωνική ωφέλεια, από το τεράστιο και εκταταμένο πρόγραμμα ετήσιων χορηγιών, το οποίο ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο συμβάλλει άμεσα σε έργα και δράσεις στους τομείς του Πολιτισμού, της Υγείας, της Παιδείας, του Περιβάλλοντος και του Αθλητισμού, κάτι το οποίο – όσο και να θέλουν ορισμένοι – δεν μπορεί να απαξιωθεί και να πάψει να συνυπολογίζεται στο όφελος το οποίο έχει συνολικά η κοινωνία από την ανάπτυξη της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στη χώρα μας.

Στο σημείο αυτό θα ανοίξω μια παρένθεση.

Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με τη νόμιμη και ελεγχόμενη αγορά στην Ελλάδα, αναπτύχθηκε μία, ομολογουμένως, μεγάλη μη αδειοδοτημένη (παράνομη) αγορά τυχερών παιχνιδιών, ιδίωςμέσω του διαδικτύου, αλλά και μέσω της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών. Έχει επικρατήσει η άποψη – προφανώς απ' όσους γνωρίζουν καλύτερα αυτή την παράνομη αγορά – ότι ο τζίρος της ανέρχεται στα 4 δισ. ευρώ σε ότι αφορά το διαδίκτυο και περίπου 200-300 εκατ. ευρώ τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια.

Μιλάμε πράγματι για μια τεράστια αγορά, η οποία αναπτύχθηκε, κυρίως,λόγω της έλλειψης ουσιαστικού και αυστηρού ελέγχου αλλά και νομικού πλαισίου της ευρύτερης αγοράς από το Ελληνικό Δημόσιο. Να θυμίσω, ακόμη, ότι επί της ουσίας δεν λειτούργησε καν μια Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων στη χώρα μας, αν και αυτή προβλέφθηκε δια νόμου.

Υπ' αυτές τις προϋποθέσεις είναι αδήριτη αναγκαιότητα, κατά την άποψή μας, η λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών σε δύο βασικές κατευθύνσεις.

          (α) Την δημιουργία μηχανισμού ελέγχου της ευρύτερης αγοράς (Ελεγκτική Επιτροπή Τυχερών Παιγνίων) η οποία θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει τον νόμο αλλά και αυστηρότατες ποινές στους παραβάτες.

          (β) Την ρύθμιση των παρανόμων αγορών στο διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια με στόχο τον έλεγχο τους αλλά και την άντληση εσόδων για το Δημόσιο.

Στην φάση αυτή, όπως είναι γνωστό, βρισκόμαστε τώρα.

Με δυο λόγια, από το μοντέλο του αυστηρά ελεγχόμενου μονοπωλιακού και περιοριστικού συστήματος διάθεσης τυχερών παιγνίων, ετοιμαζόμαστε να περάσουμε στη δημιουργία ελεύθερης αγοράς στο διαδικτυακό και ηλεκτρονικό τυχερό παιχνίδι με την έκδοση αριθμού αδειών και στις δυο περιπτώσεις.

Δηλαδή, από το μοντέλο του πρακτορείου (ΟΠΑΠ και ΟΔΙΕ) αποκλειστικής (άρα και περιοριστικής) πώλησης τυχερών παιγνίων να κάνουμε ένα τεράστιο άλμα στο ελεύθερο παιχνίδι μέσω του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών μηχανημάτων σε αποκλειστικούς ή μεικτούς χώρους διασκέδασης (καφενεία, μπαρ, εντευκτήρια, ιντερνέτ-καφέ κλπ).

Αυτό το άλμα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Οφείλει να αποβλέπει:

  • Στην καθιέρωση και εγγύηση αποτελεσματικού ελέγχου, ώστε να αποτραπούν οι τεράστιοι κίνδυνοι εθισμού, διακίνησης παράνομου χρήματος, συμμετοχής των ανηλίκων στα τυχερά παίγνια κ.α.
  • Στην πρόβλεψη μιας μεταβατικής περιόδου ως την λειτουργία του νέου μοντέλου «απελευθερωμένης» αγοράς τυχερών παιγνίων και, φυσικά, της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι – κατά τη γνώμη μας – πριν την ανάπτυξη του διαδικτυακού και ηλεκτρονικού παιχνιδιού, θα πρέπει να τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος θα πρέπει να είναι τεχνολογικά άρτιος και νομοθετικά ενισχυμένος και αποτελεσματικός, δηλαδή με επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό, εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογικής επάρκειας κλπ.

Να υπενθυμίσουμε ότι όσες Ευρωπαϊκές χώρες προχώρησαν σε ρυθμίσεις απελευθέρωσης της αγοράς τυχερών παιγνίων το πέτυχαν στη βάση

(α) Δημιουργίας Επιτροπών Ελέγχου με ισχυρότατη διοικητική και ελεγκτική εξουσία (Γαλλία, Ιταλία, 3-4 χρόνια για την πλήρη ανάπτυξη τους).

(β) Πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου «κλειστής αγοράς», ώστε να υπάρξει πλήρης εξυγίανση της και δημιουργία ίσων ευκαιριών για όσους επιδιώξουν την συμμετοχή στη ρυθμισμένη αγορά.

Στην ίδια κατεύθυνση οφείλουμε να κινηθούμε και στη χώρα μας. Είναι ανάγκη να κινηθούμε στην κατεύθυνση της προστασίας της κοινωνίας, της ενίσχυσης συνείδησης Υπεύθυνου Παιχνιδιού, τόσο από τους παίκτες, όσο – κυρίως – από την Πολιτεία και τους φορείς οργάνωσης και λειτουργίας των τυχερών παιχνιδιών, με κανόνες σαφείς και αποτελεσματικούς.

Τα τυχερά παιχνίδια είναι μέρος της ζωής μας. Είναι πρωτίστως ψυχαγωγία. Μπορούν και πρέπει να λειτουργούν και στη χώρα μας, είναι δυνατόν να επωφεληθεί το κράτος και ευρύτερα η κοινωνία από την ανάπτυξη της αγοράς.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εργαστούμε όλοι.

 

Σας ευχαριστώ.

 

Ιωάννης Σπανουδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΠΑΠ Α.Ε.