Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets

Πως ελέγχεται η διαδικασία κληρώσεων;

Γιατί μεσολαβούν 30 λεπτά από τη στιγμή που κλείνει η κατάθεση δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου 22:00);

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets

Copyright © ΟΠΑΠ Α.Ε. 2010. All Rights Reserved.