Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets

Πως ελέγχεται η διαδικασία κληρώσεων;

Γιατί μεσολαβούν 30 λεπτά από τη στιγμή που κλείνει η κατάθεση δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου 22:00);

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets

Copyright © OPAP S.A. 2017. All Rights Reserved.