Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets

Διαλογή Επιτυχιών Δελτίων

Η εύρεση επιτυχιών με βάση τα στοιχεία του δελτίου, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο κεντρικό σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε., ενεργοποιείται επιλέγοντας τον "Έλεγχο Κερδών" που εμφανίζεται στην Δεξιά Εικόνα.

Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης πιθανών κερδών με βάση τα προγνωστικά που μπορείς να καταχωρήσεις χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:  

 

 Ευρεση επιτυχιών με βάση τα προγνωστικά Δελτίου

 

Τέλος για την Εύρεση Επιτυχιών και την Κατασκευή Δελτίων μπορείς να χρησιμοποιήσεις το «Πρόγραμμα δημιουργίας προ-συμπληρωμένων Δελτίων» το οποίο μπορείς να εγκαταστήσεις στον υπολογιστή σου. Το «κατέβασμα» του προγράμματος καθώς και οδηγίες εγκατάστασης μπορείς να βρεις στον ακόλουθο σύνδεσμο.

 

Πρόγραμμα δημιουργίας προ-συμπληρωμένων Δελτίων

 

Επισημαίνεται ότι η πιστοποίηση της ορθής συμπλήρωσης των δελτίων, καθώς και η εύρεση επιτυχιών και των κερδών, γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τις τερματικές μηχανές των πρακτορείων, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής σε κάθε παιχνίδι. Η χρήση της εφαρμογής, δεν υποκαθιστά τις τερματικές μηχανές πρακτορείου αλλά έχει ως σκοπό την εξοικείωση των παικτών με τη συμπλήρωση των δελτίων και την πληροφόρησή τους σε σχέση με τις ενδεχόμενες επιτυχίες και τα κέρδη τους. Οποιαδήποτε παρατήρηση ή πρόταση βελτίωσης μπορεί να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@opap.gr

ΕΥΡΕΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ - ΚΕΡΔΩΝ
Πού θα βρω τα παρακάτω στοιχεία;
Αριθμός Δελτίου
ΚΛ/ΚΑΤ ή Α.Δ.
Κωδικός Ελέγχου
Α/Α Ομαδικού
Παιχνίδι

Μπορείτε να κάνετε έλεγχο επιτυχιών και κερδών στα δελτία σας, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε τίποτε στον υπολογιστή σας.

Έλεγχος κερδών

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets

Copyright © ΟΠΑΠ Α.Ε. 2010. All Rights Reserved.