Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets

 

  • Σε κάθε κλήρωση, το συνολικό ποσό που διανέμεται ως κέρδος στους νικητές της 1ης κατηγορίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των € 500.000.

     
  • Σε περίπτωση που σε κάποια κλήρωση, οι νικητές της 1ης κατηγορίας είναι περισσότεροι από 10, τότε το ανώτατο ποσό των € 500.000 διανέμεται σε μερίδια ανάλογα του αριθμού των νικητών.

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets

Copyright © OPAP S.A. 2017. All Rights Reserved.