ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣ                                                                                           ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,       21/12/2011

-Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

-ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.                                                                            

 

Αρ. πρωτ. Α/25949

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΡΔΩΝ»

Επανερχόμενοι στην διαδικασία πληρωμής των κερδών στους παίκτες, υπενθυμίζουμε και επισημαίνουμε ότι, με βάση το Κανονιστικό Πλαίσιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ. αριθμ. 33/8-12-2011 Απόφαση Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε., ισχύουν τα παρακάτω:

 

Α) ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΩΝ

Τα μικτά ποσά κερδών μέχρι 1.500€, ανά δελτίο κατά την στιγμή της εξόφλησης καταβάλλονται με μετρητά από τα πρακτορεία.

Η πληρωμή οποιουδήποτε κέρδους πραγματοποιείται υποχρεωτικά προς τον  ενήλικο δικαιούχο, ο οποίος, είναι αυτός που προσκομίζει για εξόφληση το επικυρωμένο απόκομμα συμμετοχής (δελτίο) που κερδίζει, γεγονός που ασφαλώς προϋποθέτει ότι έχει καταβάλει και το αντίτιμο συμμετοχής (δηλ. την αξία του δελτίου)

Η πληρωμή κέρδους πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται με ανάγνωση του barcodeτου δελτίου και να επικυρώνεται από την τερματική μηχανή πρακτορείου με την εκτύπωση ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Πληκτρολόγηση του barcodeτου δελτίου επιτρέπεται μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις που το δελτίο είναι κακέκτυπο και το barcodeτου δελτίου δεν διαβάζεται από την τερματική μηχανή. Οι περιπτώσεις αυτές θα ελέγχονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Κατά την πληρωμή οποιουδήποτε κέρδους ο πράκτορας πρέπει να παραδίδει άμεσα στον δικαιούχο παίκτη το κερδισμένο επικυρωμένο απόκομμα συμμετοχής (δελτίο) και την ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Μικτά ποσά κερδών πάνω από 1.500,01€, ανά δελτίο κατά την στιγμή της εξόφλησης, δεν πληρώνονται στους παίκτες από τον πράκτορα με μετρητά. Για τα ποσά αυτά υποχρεωτικά πρέπει να εκδίδεται από την τερματική μηχανή «ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ» η οποία μαζί με το αποδεικτικό συμμετοχής δελτίο που κερδίζει, παραδίδεται αποκλειστικά και μόνο στον δικαιούχο παίκτη. Το ποσό που αναγράφεται στην «ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ» ο δικαιούχος παίκτηςμπορεί να εισπράξει, από την επομένη εργάσιμη ημέρα, από οποιοδήποτε Υποκατάστημα της Τράπεζας που έχει επιλέξει.

Όποιος επώνυμα έχει εισπράξει κέρδος δελτίου από τα Ταμεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή τις Τράπεζες θεωρείται ως νόμιμος δικαιούχος αυτού και προς τις Φορολογικές Αρχές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, κάθε κέρδος υποχρεωτικά πρέπει να εισπράττεται από τον ίδιο τον δικαιούχο παίκτη και μόνο.

 

Β) ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ

Οι κάρτες που χρησιμοποιούνται για την συμμετοχή των παικτών μέσω των ειδικών τερματικών μηχανών –ΤΑΧ- εκδίδονται από τα πρακτορεία, με ευθύνη των πρακτόρων αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικες.

Ο παίκτης μπορεί να καταθέσει στην κάρτα του μέχρι 300 ευρώ ημερησίως. Για να την χρησιμοποιήσει την επόμενη ημέρα πρέπει υποχρεωτικά πρώτα να την εξοφλήσει πλήρως.

Η ίδια κάρτα χρησιμοποιείται πάντα και εξοφλείται μόνο από τον παίκτη για τον  οποίο εκδόθηκε αρχικά. Ακόμα και μετά από εξόφλησή της, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικό παίκτη. Μόνο ο παίκτης για τον οποίο εκδόθηκε αρχικά η κάρτα, δικαιούται, όταν το θελήσει, να ζητήσει την εκτύπωση από την τερματική μηχανή, του ειδικού παραστατικού που είναι απαραίτητο για την Έκδοση Βεβαίωσης για τα κέρδη που προέκυψαν με την χρήση της κάρτας αυτής. 

Για τις εξοφλήσεις των καρτών ισχύουν τα ίδια όρια ποσών και οι ίδιες διαδικασίες που αναφέρονται παραπάνω για την πληρωμή κερδών δελτίων.

Από τα Ταμεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν εξοφλούνται μικτά ποσά κερδών δελτίων και καρτών κέρδη που υπερβαίνουν τα 1.500€.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα κατά την επικύρωση και εξόφληση (π.χ δεν εκτυπώθηκε στο δελτίο το barcode, δεν εκτυπώθηκε απόδειξη πληρωμής  ή ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ κ.λ.π) πρέπει να το αναφέρετε αμέσως μόλις συμβεί στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ της ΟΠΑΠ Α.Ε. τηλ. 801 111 6727 το οποίο θα δίνει και τις οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειες.

Εάν το πρόβλημα δεν αναφερθεί αμέσως, οποιοδήποτε σχετικό αίτημα πράκτορα ή παίκτη δεν θα γίνεται αποδεκτό.

Επισημαίνεται ότι, με ευθύνη των πρακτόρων πρέπει όλοι οι παίκτες να ενημερώνονται σωστά και έγκαιρα για όλες τις προαναφερόμενες διαδικασίες. 

 

Παρακαλείσθε για την εφαρμογή όλων των παραπάνω.

 

    -Ο-                                                                               -Η-

   Γενικός Δ/ντής Πληροφορικής                               Δ/ντρια Κοινών Λειτουργιών και
                                                                                 Επεξεργασίας Αιτημάτων Κοινού 

           Στέλιος Χειλαδάκης                                                    Αργυρώ Τερζή