Πρακτορεία

 

 

 

 

Γεωγραφική Κατανομή

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των εγγεγραμμένων πρακτορείων της Εταιρίας στην Ελλάδα.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

1.902

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΗΠΕΙΡΟΥ

758

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

880

ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

408

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

791

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

4.739