Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΗΛΩΝ – ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Πεδίο Αριθμών 5 από 45)

 

  • Αν προβλεφθεί σωστά o αριθμός ΤΖΟΚΕΡ τότε όλες οι επιτυχίες που αναγράφονται στις στήλες του παραπάνω πίνακα, εντάσσονται στις κατηγορίες 5+1, 4+1, 3+1, 2+1, ή 1+1
  • Οι επιτυχίες του παραπάνω πίνακα που δίνονται στις στήλες με τις Σωστές Προβλέψεις 2 και 1 έχουν σημασία μόνο αν έχει προβλεφθεί σωστά ο αριθμός ΤΖΟΚΕΡ.

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets

Copyright © OPAP S.A. 2017. All Rights Reserved.