Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets

Διαλογή Επιτυχιών Δελτίων

Η εύρεση επιτυχιών με βάση τα στοιχεία του δελτίου, όπως αυτα έχουν καταχωρηθεί στο κεντρικό σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε., ενεργοποιείται επιλέγοντας τον "Ελεγχο Κερδων" που εμφανίζεται στην Δεξιά Εικόνα.

ΕΥΡΕΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ - ΚΕΡΔΩΝ
Πού θα βρω τα παρακάτω στοιχεία;
Αριθμός Δελτίου
ΚΛ/ΚΑΤ ή Α.Δ.
Κωδικός Ελέγχου
Α/Α Ομαδικού
Παιχνίδι

Μπορείτε να κάνετε έλεγχο επιτυχιών και κερδών στα δελτία σας, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε τίποτε στον υπολογιστή σας.

Έλεγχος κερδών

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets

Copyright © OPAP S.A. 2017. All Rights Reserved.