ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ

Το ΤΖΟΚΕΡ προσφέρει στους παίκτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο παιχνίδι με Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης. Τα Πλήρη Συστήματα παίζονται επιλέγοντας περισσότερους από 5 αριθμούς στο πρώτο πεδίο των 45 αριθμών ή/και περισσότερους από 1 αριθμό ΤΖΟΚΕΡ από το δεύτερο πεδίο των 20 αριθμών.

Ακολουθούν εξηγήσεις και παραδείγματα ανά περίπτωση.

ΠΕΔΙΟ 45 ΑΡΙΘΜΩΝ

Με περισσότερους από 5 αριθμούς στο πεδίο των 45 αριθμών (διατηρώντας επιλογή 1 αριθμού ΤΖΟΚΕΡ) αυξάνετε τις στήλες σας στο παιχνίδι.
Παράδειγμα: Εάν επιλέξετε 7 αριθμούς δημιουργούνται 21 στήλες. Δείτε περισσότερα παραδείγματα στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΕΔΙΟ 20 ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΖΟΚΕΡ

Με περισσότερους από 1 αριθμό ΤΖΟΚΕΡ στο πεδίο των 20 αριθμών (διατηρώντας επιλογή 5 αριθμών από 45) αυξάνετε τις στήλες σας στο παιχνίδι.
Παράδειγμα: Με 10 αριθμούς ΤΖΟΚΕΡ δημιουργούνται 10 στήλες. Δείτε περισσότερα παραδείγματα στον πίνακα που ακολουθεί.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Επιλέγοντας περισσότερους από 5 αριθμούς στο πεδίο των 45 αριθμών και ταυτόχρονα περισσότερους από 1 αριθμό ΤΖΟΚΕΡ στο πεδίο των 20 αριθμών πολλαπλασιάζετε τις στήλες με τις οποίες συμμετέχετε στο παιχνίδι.
Παράδειγμα: Με 6 αριθμούς (από 45) και 10 αριθμούς ΤΖΟΚΕΡ δημιουργούνται 60 στήλες.

Σε περίπτωση επιτυχίας σε μια κατηγορία μέσω Πλήρους Συστήματος, προκύπτουν πολλαπλές επιτυχίες/κέρδη και στις χαμηλότερες κατηγορίες. Χρησιμοποιείστε τον Πίνακα Συστημάτων Πλήρους Ανάπτυξης που ακολουθεί για να πληροφορηθείτε τις πολλαπλές επιτυχίες σας όταν κερδίζετε με Πλήρες Σύστημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αν προβλεφθεί σωστά o αριθμός ΤΖΟΚΕΡ τότε όλες οι επιτυχίες που αναγράφονται στις στήλες του παραπάνω πίνακα, εντάσσονται στις κατηγορίες
5+1, 4+1, 3+1, 2+1, ή 1+1. Οι επιτυχίες του παραπάνω πίνακα που δίνονται στις στήλες με τις Σωστές Προβλέψεις 2 και 1 έχουν σημασία μόνο αν
έχει προβλεφθεί σωστά ο αριθμός ΤΖΟΚΕΡ.