ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ:
Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
5
4+1
4
3+1
3
2+1
1+1

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ