Φόρμα Παραπόνων – Παιχνίδια στα Καταστήματα ΟΠΑΠ

Χρησιμοποίησε την παρακάτω φόρμα εάν επιθυμείς να υποβάλλεις παράπονο/καταγγελία προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. σχετικά με τα παιχνίδια στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Επιλογή παιχνιδιού
Επιλογή παιχνιδιού null
Όνομα null
Επώνυμο null
Όνομα Πατρός null
Ημερομηνία γέννησης null
Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου null
Διεύθυνση Κατοικίας ή Μόνιμης διαμονής null
Πόλη null
Ταχ. Κώδικας null
Email Υποχρεωτικό εφόσον επιλέξετε το email ως τρόπο αποστολής της απάντησης
Περιγραφή του παραπόνου null
Τρόπος αποστολής της απάντησης
Τρόπος αποστολής της απάντησης null

Η καταγγελία κατατίθεται το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερο¬μηνίας του συμβάντος, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονι¬σμό Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτός ισχύει. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να ενημερώσει τον καταγγέλλοντα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της. Σε περίπτωση που η απάντηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ικανοποιεί τον καταγγέλλοντα, αυτός δύναται να αιτηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την επό¬μενη της γνωστοποίησης σε αυτόν της απάντησης της ΟΠΑΠ Α.Ε., την εξέταση της καταγγελίας του από την ΕΕΕΠ.

Η καταγγελία κατατίθεται το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερο¬μηνίας του συμβάντος, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονι¬σμό Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτός ισχύει. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να ενημερώσει τον καταγγέλλοντα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της. Σε περίπτωση που η απάντηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ικανοποιεί τον καταγγέλλοντα, αυτός δύναται να αιτηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την επό¬μενη της γνωστοποίησης σε αυτόν της απάντησης της ΟΠΑΠ Α.Ε., την εξέταση της καταγγελίας του από την ΕΕΕΠ.