Δελτία τύπου

10-06-2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EXTRA5

ΤΥΧΕΡO ΔΕΛΤΙO:

HM/NIA: 10/06/2021    ΠΑΙΧΝΙΔΙ: EXTRA 5     ΚΛΗΡΩΣΗ: 10422

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ.

ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ

ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ

ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

 232694

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΥΜΑΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΥΜΑΣ ΟΕ  ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 49,  ΒΟΛΟΣ

 1

-

2

ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΝΑΙ