ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΙΟΥ

Στο ειδικό για τις Κυνοδρομίες δελτίο, θα πρέπει να συμπληρώσεις:

Δελτίο Α (απλό)

· Στο τμήμα «ΤΟΠΟΣ» του δελτίου, τον κωδικό του κυνοδρομίου που θα διεξαχθεί ο αγώνας. Στο τμήμα «ΑΓΩΝΑΣ», τον αύξοντα αριθμό του συγκεκριμένου αγώνα (Περιοχή Α).

· Το συμμετέχοντα ή συμμετέχοντες της επιλογής σου για τη θέση που επιθυμείς (π.χ. μόνο στην 1η θέση αν στοιχηματίζεις στο Νικητή, στην 1η, 2η και 3η θέση αν στοιχηματίζεις στο Τρικάστ). (Περιοχή Β).
 

·  Τον τύπο στοιχήματος με τον οποίο θέλεις να συμμετάσχεις. (Περιοχή Γ).
 

·  Αν επιθυμείς, μπορείς να πολλαπλασιάσεις τα κέρδη σου, σημειώνοντας στην περιοχή του πολλαπλασιαστή μέχρι 3 επιλογές. Το γινόμενο των επιλογών σου, δίνει τον τελικό πολλαπλασιαστή του δελτίου. (Περιοχή Δ).

·  Μπορείς να συμμετέχεις σε συνεχόμενες εικονικές κυνοδρομίες.(Περιοχή Ε)
 

Για ευκολία, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το πεδίο Τυχαία Επιλογή (ΤΥΧ. ΕΠΙΛ.). Σημειώνοντας μόνο ΤΟΠΟ, ΑΓΩΝΑ και τύπο στοιχήματος, αφήνεις την τύχη να επιλέξει τους συμμετέχοντες. Επίσης μπορείς να σημειώσεις το πεδίο "Εικονική Κυνοδρομία" έτσι ώστε το δελτίο να συμμετέχει στην επόμενη εικονική κυνοδρομία.

Δελτίο Β (Παρολί)

· Στο τμήμα «ΤΟΠΟΣ» του δελτίου, τον κωδικό του κυνοδρομίου που θα διεξαχθεί ο αγώνας. Στο τμήμα «ΑΓΩΝΑΣ», τον αύξοντα αριθμό του συγκεκριμένου αγώνα (Περιοχή Α).

· Το συμμετέχοντα ή συμμετέχοντες της επιλογής σου (μόνο για το Νικητή) (Περιοχή Β).

· Έχεις τη δυνατότητα να ακυρώσεις το πεδίο στοιχηματισμού με το Χ και να σημειώσεις το πεδίο ως Στάνταρ (Περιοχή Γ)

·  Αν επιθυμείς, μπορείς να πολλαπλασιάσεις τα κέρδη σου, σημειώνοντας στην περιοχή του πολλαπλασιαστή μέχρι 3 επιλογές. Το γινόμενο των επιλογών σου, δίνει τον τελικό πολλαπλασιαστή του δελτίου. (Περιοχή Δ).

· Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας συστημάτων και συστημάτων με στάνταρ (Περιοχή Ε)

· Μπορούν να επιλεγούν έως 8 κυνοδρομίες, και περισσότεροι του ενός συμμετέχοντες σε κάθε κυνοδρομία.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΣΤΗΛΩΝ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΩΝ

                

 

 Όψη Προβλέψεων                               Όψη Προβλέψεων
   

ΔΕΛΤΙΟ MONITOR RACES