Δες την διαδικασια κληρωσεων;

1)  Η Συνολική διαδικασία ελέγχου πριν την κορυφαία στιγμή της κλήρωσης

 

2) Έλεγχος στα Σετ Σφαιριδίων

 

3) Χαρακτηριστικά και Έλεγχος Κληρωτίδων

4) Η κορυφαία κατασκευάστρια εταιρία εξοπλισμού

 

5) Ζύγιση Σφαιριδίων

6) Δωμάτιο φύλαξης εξοπλισμού

7) Διαδικασία ελέγχου και δοκιμαστικές κληρώσεις πριν την κύρια κλήρωση

 

8) Χαρακτηριστικά Σφαιριδίων

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ