Δελτία τύπου

13-03-2020
Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ-ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ


ΣΑΒΒΑΤΟΥ
H κατάθεση δελτίων για τον 11ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ Σαββάτου της 14-15/3/20 θα γίνει έως Σάββατο 14/03 και ώρα 16:00, ενώ η διαλογή το Σάββατο 14/03 στις 22:30 περίπου.
 


ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Η κατάθεση δελτίων για τον 11ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ Κυριακής της 15-16/3/2020 θα γίνει έως Κυριακή 15/3 και ώρα 16:00, ενώ η διαλογή την Κυριακή 15/03 στις 22:30 περίπου.
 
Η κατάθεση δελτίων για τον 11ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ της 14-16/3/20 θα γίνει έως Σάββατο 14/3 και ώρα 16:00, ενώ η διαλογή την Κυριακή 15/03 στις 21:00 περίπου.