Δελτία τύπου

18-06-2020
'Ωρες διαλογής ΠΡΟΠΟ-ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ


ΣΑΒΒΑΤΟΥ
H κατάθεση δελτίων για τον 16ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ Σαββάτου της 20-21/6/20 θα γίνει έως Σάββατο 20/6 και ώρα 16:00, ενώ η διαλογή την Κυριακή 21/6 στις 09:00 περίπου.
 


ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Η κατάθεση δελτίων για τον 14ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ Κυριακής της 21-22/6/2020 θα γίνει έως Κυριακή 21/6 και ώρα 15:00, ενώ η διαλογή τη Δευτέρα 22/6 στις 09:00 περίπου.
 
Η κατάθεση δελτίων για τον 14ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ της 20-22/6/20 θα γίνει έως Σάββατο 20/6 και ώρα 16:00, ενώ η διαλογή τη Δευτέρα 22/6 στις 09:00 περίπου.