Δελτία τύπου

25-06-2020
Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ


ΣΑΒΒΑΤΟΥ
H κατάθεση δελτίων για τον 17ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ Σαββάτου της 27-28/6/20 θα γίνει έως Σάββατο 27/06 και ώρα 14:30, ενώ η διαλογή την Κυριακή 28/06 στις 09:00 περίπου.
 


ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Η κατάθεση δελτίων για τον 15ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ Κυριακής της 28-29/06/2020 θα γίνει έως Κυριακή 28/6 και ώρα 14:30, ενώ η διαλογή τη Δευτέρα 29/06 στις 09:00 περίπου.
 
Η κατάθεση δελτίων για τον 15ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ της 27-29/6/20 θα γίνει έως Σάββατο 27/06 και ώρα 14:30, ενώ η διαλογή τη Δευτέρα 29/06 στις 09:00 περίπου.