Δελτία τύπου

02-07-2020
Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ


ΣΑΒΒΑΤΟΥ
H κατάθεση δελτίων για τον 18ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ Σαββάτου της 4-5/7/20 θα γίνει έως Σάββατο 4/07 και ώρα 16:30, ενώ η διαλογή την Κυριακή 5/07 στις 09:00 περίπου.
 


ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Η κατάθεση δελτίων για τον 16ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ Κυριακής της 5-6/07/2020 θα γίνει έως Κυριακή 5/07 και ώρα 15:45, ενώ η διαλογή τη Δευτέρα 6/0 7 στις 09:00 περίπου.
 
Η κατάθεση δελτίων για τον 16ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ της 4-6/7/20 θα γίνει έως Σάββατο 4/07 και ώρα 16:30, ενώ η διαλογή τη Δευτέρα 6/07 στις 09:00 περίπου.