Δελτία τύπου

09-07-2020
Ώρες διαλογής ΠΡΟΠΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ


ΣΑΒΒΑΤΟΥ
H κατάθεση δελτίων για τον 19ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ Σαββάτου της 11-12/7/20 θα γίνει έως Σάββατο 11/07 και ώρα 16:30, ενώ η διαλογή την Κυριακή 12/07 στις 22:00 περίπου.
 


ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Η κατάθεση δελτίων για τον 17ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ Κυριακής της 12-13/7/2020 θα γίνει έως Σάββατο 11/07 και ώρα 21:00, ενώ η διαλογή τη Δευτέρα 13/07 στις 09:00 περίπου.
 
Η κατάθεση δελτίων για τον 17ο Διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ της 11-13/7/20 θα γίνει έως Σάββατο 11/07 και ώρα 16:30, ενώ η διαλογή τη Δευτέρα 13/07 στις 09:00 περίπου.