ος Διαγωνισμός 00/00/0000 - 00/00/0000
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
Α/Α Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη Σκορ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Διαλογή Αποτελεσµάτων
Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες
8
Κέρδη ανά επιτυχία
7
Κέρδη ανά επιτυχία
6
Κέρδη ανά επιτυχία
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ