Περισσότερα για το παιχνίδι

Το EXTRA 5 είναι ένα μοντέρνο παιχνίδι αριθμών που αφορά στη σωστή πρόβλεψη 5 από 35 αριθμών.

Στο EXTRA 5, υπάρχουν 3 κατηγορίες επιτυχιών. Κάθε επιτυχημένη στήλη, μπορεί να κερδίζει μόνο σε μία κατηγορία, ανάλογα με τις σωστές προβλέψεις που περιλαμβάνει.

1η κατηγορία: Κάθε στήλη που περιλαμβάνει και τους 5 αριθμούς που κληρώνονται κερδίζει 50.000€, που αντιστοιχεί σε συντελεστή απόδοσης 100.000*

2η κατηγορία: Κάθε στήλη που περιλαμβάνει τους 4 από τους 5 αριθμούς που κληρώνονται κερδίζει 125€, που αντιστοιχεί σε συντελεστή απόδοσης 250

3η κατηγορία: Κάθε στήλη που περιλαμβάνει τους 3 από τους 5 αριθμούς που κληρώνονται κερδίζει 5€, που αντιστοιχεί σε συντελεστή απόδοσης 10

*Το ανώτατο ποσό που μοιράζεται ως κέρδος στις επιτυχίες της 1ης κατηγορίας, σε κάθε κλήρωση, είναι 500.000€. Αν σε κάποια κλήρωση οι επιτυχίες είναι περισσότερες από 10, τότε το συνολικό ποσό των 500.000€ διανέμεται, σε κέρδη ανά επιτυχία, ανάλογα με το πλήθος των επιτυχιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΗΛΩΝ - ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5 ΑΠΟ ν (ν=5 6...,35)
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΣΤΗΛΕΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
5 4 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ
I II III I II III I II III
5 1 1 - - - 1 - - - 1
6 6 1 5 - - 2 4 - - 3
7 21 1 10 10 - 3 12 - - 6
8 56 1 15 30 - 4 24 - - 10
9 126 1 20 60 - 5 40 - - 15
10 252 1 25 100 - 6 60 - - 21
11 462 1 30 150 - 7 84 - - 28
12 792 1 35 210 - 8 112 - - 36
13 1.287 1 40 260 - 9 144 - - 45
14 2.002 1 45 360 - 10 180 - - 55
15 3.003 1 50 450 - 11 220 - - 66
16 4.368 1 55 550 - 12 264 - - 78
17 6.188 1 60 660 - 13 312 - - 91
18 8.568 1 65 780 - 14 364 - - 105
19 11.628 1 70 910 - 15 420 - - 120
20 15.504 1 75 1.050 - 16 480 - - 136
21 20.349 1 80 1.200 - 17 544 - - 153
22 26.334 1 85 1.360 - 18 612 - - 171
23 33.649 1 90 1.530 - 19 684 - - 190
24 42.504 1 95 1.710 - 20 760 - - 210
25 53.130 1 100 1.900 - 21 840 - - 231
26 65.780 1 105 2.100 - 22 924 - - 253
27 80.730 1 110 2.310 - 23 1.012 - - 276
28 96.280 1 115 2.530 - 24 1.104 - - 300
29 118.755 1 120 2.760 - 25 1.200 - - 325
30 142.506 1 125 3.000 - 26 1.300 - - 351
31 169.911 1 130 3.250 - 27 1.404 - - 378
32 201.376 1 135 3.510 - 28 1.512 - - 406
33 237.336 1 140 3.780 - 29 1.624 - - 435
34 278.256 1 145 4.060 - 30 1.740 - - -
35 324.632 1 150 4.350 - - - - - -

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (5 επιλεγμένοι αριθμοί για 1 κλήρωση) είναι 0,50€.

Αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Η κατάθεση δελτίων πραγματοποιείται μέχρι και 30 δευτερόλεπτα πριν την κλήρωση. Η συμμετοχή σε επόμενη/ες κληρώσεις πραγματοποιείται από το ακριβώς κάθε ώρας.

Στο EXTRA 5 γίνονται 2 ηλεκτρονικές κληρώσεις κάθε μέρα (15:00 & 19:00). Οι 5 τυχεροί αριθμοί παράγονται από μία ηλεκτρονική γεννήτρια τυχαίων αριθμών, πιστοποιημένη από ανώτατους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Κατηγορίες Επιτυχιών

Κατηγορίες Επιτυχιών Σωστές Προβλέψεις Μερίδια
I 5 50.000€*
II 4 125€
III 3 5€

 

*Σε κάθε κλήρωση, το συνολικό ποσό που διανέμεται ως κέρδος στους νικητές της 1ης κατηγορίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500.000€.

Σε περίπτωση που σε κάποια κλήρωση, οι νικητές της 1ης κατηγορίας είναι περισσότεροι από 10, τότε το ανώτατο ποσό των 500.000€ διανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των νικητών.

Υπολογιστής Κόστους

Επιλογή Αριθμών - Α
Πολλαπλασιαστής
Συνεχόμενες Κληρώσεις
Επιλογή Στήλης
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
0 στήλες x 0,50€ = 0,00€