Περισσότερα για το παιχνίδι

Το ΠΡΟΠΟ είναι ένα τυχερό παιχνίδι πρόβλεψης. Στόχος του είναι η ακριβής πρόγνωση του αποτελέσματος 7 ή 14 αγώνων ποδοσφαίρου σε κάθε διαγωνισμό (ανάλογα τον τύπο παιχνιδιού). 

Ως αποτέλεσμα αγώνα θεωρείται είτε η νίκη της 1ης ομάδας (σύμβολο 1), είτε της 2ης (σύμβολο 2), είτε η ισοπαλία (σύμβολο Χ). Παίζεται με απλές στήλες ή και συστήματα.

Εμπρός Όψη

Πίσω Όψη


 

Επιλέγεις ένα σημείο (1Χ2) για κάθε έναν από τους 14 ή 7 αγώνες και κοστίζει 0,25€.

Επιλέγεις περισσότερα από ένα σημεία (1Χ2) σε οποιονδήποτε από τους 14 ή 7 αγώνες.

Τα 120 τυποποιημένα μεταβλητά συστήματα (συμπλήρωση περιοχής 5) προσφέρουν τη δυνατότητα συμμετoχής με λιγότερες στήλες και χαμηλότερο κόστος σε σχέση με ένα πλήρες σύστημα. 

Το ποσοστό επιτυχίας, εφόσον επαληθευτούν όλες οι προβλέψεις, δεν είναι στο 100% όπως στα πλήρη συστήματα αλλά λιγότερο, ανάλογα με τον τύπο συστήματος που έχεις επιλέξει.

Αναλυτικές πληροφορίες για την ανάπτυξη των τυποποιημένων συστημάτων, την εύρεση επιτυχιών αλλά και το ποσοστό επιτυχίας κάθε συστήματος, μπορείς να βρεις, είτε από το ειδικό πληροφοριακό έντυπο του παιχνιδιού στα καταστήματα ΟΠΑΠ, είτε από το  Αυτόνομο Πρόγραμμα Διαλογής που διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα μας.

Ορισμοί
Μεταβλητά Συστήματα: Είναι τα συστήματα που αν επαληθευτούν οι προβλέψεις, εξασφαλίζουν επιτυχία 2ης κατηγορίας (13άρι) και πιθανότητες για επιτυχία 1ης κατηγορίας (14άρι).

Ενισχυμένα Μεταβλητά: Είναι τα μεταβλητά συστήματα που έχει ενισχυθεί η ανάπτυξή τους, ώστε να εγγυώνται περισσότερες από μία επιτυχίες 2ης κατηγορίας αλλά και αυξημένες πιθανότητες για επιτυχία 1ης  κατηγορίας. Τα συστήματα που τυποποιήθηκαν έχουν πιθανότητες για επιτυχία 1ης κατηγορίας από 11,1% έως 33,3%.

Δυσμετάβλητα: Είναι τα πιο οικονομικά συστήματα, με λιγότερες στήλες, αλλά εγγυώνται επιτυχία 3ης κατηγορίας και έχουν πιθανότητες για επιτυχία 1ης ή 2ης κατηγορίας.
Ενισχυμένα Δυσμετάβλητα: Όπως στα μεταβλητά έτσι και στα δυσμετάβλητα, υπάρχουν ενισχυμένα συστήματα που εξασφαλίζουν περισσότερες από μία επιτυχίες 3ης κατηγορίας και αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας στις άλλες 2 κατηγορίες.

Μεταβλητά υπό όρους: Είναι τα μεταβλητά συστήματα που εξασφαλίζουν επιτυχία 2ης κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα επαληθευτούν κάποιοι όροι που τέθηκαν για την ανάπτυξή τους. 
Υπάρχει ποικιλία όρων που μπορούν να τεθούν. 
Στα τυποποιημένα συστήματα αυτής της μορφής οι όροι αναφέρονται ρητά στον πίνακα κάθε συστήματος και αφορούν μόνο τα 1α , 2α και 3α σημεία. 
Τα μεταβλητά συστήματα υπό όρους τα οποία τυποποιήθηκαν, ανάλογα με τους όρους με τους οποίους αναπτύχθηκαν, διακρίνονται σε:
1.     Μεταβλητά Παραγώγων: Είναι τα συστήματα των οποίων οι όροι αναφέρονται στα 1α, 2α, και 3α σημεία και σε παράγωγα με μεμονωμένο αριθμό ζητουμένων σημείων και με εύρος.
2.     Μεταβλητά βασικής στήλης: Είναι τα συστήματα, των οποίων οι όροι αναφέρονται μόνο στα 1α σημεία και χωρίζονται σε μεμονωμένο αριθμό καλυπτόμενων λαθών και σε εύρος.

 

 

 

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (επιλογή αποτελέσματος για 14 ή 7 αγώνες) είναι 0,25€.

Αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ 

Η κατάθεση δελτίων πραγματοποιείται μέχρι και 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη του πρώτου χρονικά αγώνα του διαγωνισμού.

Οι διαγωνισμοί του ΠΡΟΠΟ διεξάγονται κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. 
Μπορείς να δεις τη νικήτρια στήλη και τα αποτελέσματα της διαλογής στην ενότητα «Διαγωνισμοί & Αποτελέσματα». 

Τυποποιημένα Συστήματα

 

 

 

 


 

Κατηγορίες Επιτυχιών

ΠΡΟΠΟ 14
Κατηγορία Επιτυχιών Σωστές προβλέψεις Κέρδος ανά Επιτυχία
I 14 (*)
II 13 (*)
III 12 (*)
ΠΡΟΠΟ 7
I 7 (*)
II 6 (*)

 

*Tα κέρδη της κάθε κατηγορίας είναι αμοιβαία, δηλαδή εξαρτώνται από τις στήλες που συγκεντρώθηκαν. 

Υπολογιστής Kόστους

Επιλογή 1X2 - Α
1
1 X 2 2
1 X 2 3
1 X 2 4
1 X 2 5
1 X 2 6
1 X 2 7
1 X 2
8
1 X 2 9
1 X 2 10
1 X 2 11
1 X 2 12
1 X 2 13
1 X 2 14
1 X 2
Πολλαπλασιαστής
Συνολικό Κόστος
0 στήλες x 0,25€ + 0 στήλες x 0,25€= 0,00€
Επιλογή 1X2 - Α
1
1 X 2 2
1 X 2 3
1 X 2 4
1 X 2 5
1 X 2 6
1 X 2 7
1 X 2
8
1 X 2 9
1 X 2 10
1 X 2 11
1 X 2 12
1 X 2 13
1 X 2 14
1 X 2
Πολλαπλασιαστής
Συνολικό Κόστος
0 στήλες x 0,25€ + 0 στήλες x 0,25€= 0,00€
Επιλογή 1X2 - Α
1
1 X 2 2
1 X 2 3
1 X 2 4
1 X 2 5
1 X 2 6
1 X 2 7
1 X 2
8
1 X 2 9
1 X 2 10
1 X 2 11
1 X 2 12
1 X 2 13
1 X 2 14
1 X 2
Πολλαπλασιαστής
Συνολικό Κόστος
0 στήλες x 0,25€ + 0 στήλες x 0,25€= 0,00€