Περισσότερα για το παιχνίδι

Το SUPER 3 είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι νέας γενιάς που δίνει την ευκαιρία στους παίκτες να διεκδικήσουν κάθε μέρα, κέρδη μέχρι και 600 φορές το ποσό συμμετοχής. Στόχος του είναι η πρόβλεψη καθορισμένων ψηφίων (ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού) ενός 3ψήφιου αριθμού (από το 000 μέχρι το 999), ο οποίος προκύπτει κάθε φορά μετά από κλήρωση.  

Σε κάθε κατηγορία επιτυχιών αντιστοιχεί και ένας συντελεστής απόδοσης, με βάση τον οποίο προκύπτει το αντίστοιχο κέρδος*.     

1.Τύπος παιχνιδιού: "Mε Σειρά"
Κατηγορία επιτυχιών: Πρόβλεψη και των 3 ψηφίων του αριθμού της κλήρωσης, με την ακριβή τους σειρά. Συντελεστής απόδοσης: 600

2.Τύπος παιχνιδιού: "Χωρίς Σειρά"
α) 1η Κατηγορία επιτυχιών: Πρόβλεψη και των 3 ψηφίων του αριθμού της κλήρωσης, στον οποίο περιέχονται 3 διαφορετικά ψηφία, σε οποιαδήποτε σειρά. Συντελεστής απόδοσης: 100
β) 2η Κατηγορία επιτυχιών: Πρόβλεψη και των 3 ψηφίων του αριθμού της κλήρωσης, στον οποίο περιέχονται 2 όμοια ψηφία, σε οποιαδήποτε σειρά. Συντελεστής απόδοσης: 200
γ) 3η Κατηγορία επιτυχιών: Πρόβλεψη και των 3 ψηφίων του αριθμού της κλήρωσης, στον οποίο περιέχονται 3 όμοια ψηφία. 
Συντελεστής απόδοσης: 600

3.Τύπος παιχνιδιού: "Δύο Ψηφία"
Κατηγορία επιτυχιών: Πρόβλεψη 2 από τα 3 ψηφία του κληρωθέντος αριθμού στη σωστή θέση. Συντελεστής απόδοσης: 60

4.Τύπος παιχνιδιού: "Ένα Ψηφίο"
Κατηγορία επιτυχιών: Πρόβλεψη 1 από τα 3 ψηφία του κληρωθέντος αριθμού στη σωστή θέση. Συντελεστής απόδοσης: 6

* Τα κέρδη ανά επιτυχία κάθε κατηγορίας προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή απόδοσης με την αξία της κάθε συμμετοχής. Κάθε συμμετοχή με επιτυχία κατατάσσεται σε μία μόνο κατηγορία επιτυχιών ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού.

Επιλέγεις τον τύπο παιχνιδιού (με σειρά, χωρίς σειρά κτλ.) καθώς και 1 μόνο αριθμό και στις 3 στήλες (από 0 έως 9) και κοστίζει 0,50€.

Συμμετοχή με απλές στήλες

Επιλέγεις τον τύπο παιχνιδιού (με σειρά, χωρίς σειρά κτλ.) καθώς και περισσότερους από 1 αριθμούς, σε τουλάχιστον 1 από τις  3 στήλες επιλογής αριθμών (από 0 έως 9).

Συμμετοχή με σύστημα πλήρους ανάπτυξης

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (ανάλογα τον τύπο παιχνιδιού) είναι 0,50€.

Αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ και online στο opaponline.gr ή στην εφαρμογή Opap Online. 

Οι συμμετοχές γίνονται δεκτές μέχρι την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της κάθε κλήρωσης.

Οι κληρώσεις του Super 3 πραγματοποιούνται καθημερινά, κάθε 4 λεπτά.

Οι 3ψήφιοι αριθμοί παράγονται από μία ηλεκτρονική γεννήτρια τυχαίων αριθμών, πιστοποιημένη από ανώτατους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η νικήτρια στήλη και το αποτέλεσμα της διαλογής.
1.    Δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης,
2.    Μεταδίδονται από τον αριθμό τηλεφώνου 14944 (ΟΤΕ).

Πίνακας Αποδόσεων

Τύπος Παιχνιδιού Κατηγορία Κέρδους Παράδειγμα Συντελεστής Κέρδους
Επιλεγμένα Κερδίζουν
Με Σειρά Mε τη σειρά κλήρωσης 123 123 600
Χωρίς Σειρά 3 διαφορετικά ψηφία σε οποιαδήποτε σειρά 123 123, 132, 213, 231, 312, 321 100
2 όμοια ψηφία σε οποιαδήποτε σειρά 112 112, 121, 211 200
3 όμοια ψηφία 111 111 600
2 Ψηφία 2 οποιαδήποτε ψηφία με τη σειρά κλήρωσης 1 _ 3 1*3 60
1 Ψηφίο 1 οποιοδήποτε ψηφίο με τη σειρά κλήρωσης 1 _ _ 1** 6

Όπου (*) οποιοσδήποτε αριθμός και αν κληρωθεί

Υπολογιστής Κόστους

Επιλογή Αριθμών - Α
Πολλαπλασιαστής
Συνεχόμενες Κληρώσεις
Επιλογή Στήλης
Α
Β
Γ
Δ
Ε
0 στήλες x 0,50€ = 0,00€