Εύρεση επιτυχιών

Η εύρεση επιτυχιών με βάση τα στοιχεία του δελτίου, όπως αυτα έχουν καταχωρηθεί στο κεντρικό σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε., ενεργοποιείται επιλέγοντας τον "Ελεγχο Κερδων" που εμφανίζεται στην Δεξιά Εικόνα.