Τι σημαίνει η συνεργασία μας

Στις 11 Ιανουαρίου 2017 ο ΟΠΑΠ ξεκίνησε την ανάπτυξη καταστημάτων αποκλειστικής εκμετάλλευσης Παιγνιομηχανημάτων PLAY (VLTs) στην ελληνική αγορά, με 4 καταστήματα PLAY στην Αττική. Σήμερα το δίκτυο PLAY περιλαμβάνει περίπου 350 καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Τα καταστήματα PLAY είναι επανδρωμένα με περισσότερα από 2.000 μέλη προσωπικού και εξοπλισμένα με 12.500 Παιγνιομηχανήματα.

Η στρατηγική των καταστημάτων PLAY στηρίζεται σε τέσσερις (4) βασικούς πυλώνες, με στόχο τη δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης, με επίκεντρο την ικανοποίηση του πελάτη:

  1. Εντοπισμός κατάλληλου σημείου δραστηριοποίησης
  2. Επιλογή συνεργάτη για κάθε κατάστημα PLAY και ΟΠΑΠ
  3. Συνδυασμός σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών
  4. Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός