ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

ΕΠΙΛ. ΑΓΩΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
15 9.000,00
14 5.500,00
13 3.000,00
12 1.500,00
11 750,00
10 400,00
9 200,00
8 100,00
7 55,00
6 30,00
5 17,00
4 9,50
3 5,50
2 3,00
1 1,75
Ο Βασικός Πίνακας Αποδόσεων δίνει την ανά μήκος στήλης απόδοση, π.χ. στήλη με 6 αγώνες έχει απόδοση 30,00.

 

Ο πιο πάνω Πίνακας Αποδόσεων για το Μπάσκετ,
ίσχυε μέχρι την ημέρα εισαγωγής ξεχωριστών αποδόσεων
ανά αγώνα και η ανάρτησή του γίνεται, προκειμένου να
ενημερώνονται οι παίκτες, για αποδόσεις παρελθόντων
αποτελεσμάτων.