Εγγραφή Νικητή Διαγωνισμού «ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - Ευχοστολίδια.