1.       Ώρα διεξαγωγής αγώνα

2.       Κωδικός τόπου (κυνοδρομίου) / αγώνα–  ο 4-ψήφιος κωδικός μεταφέρεται κωδικοποιημένος στις αντίστοιχες θέσεις του δελτίου. Οι κωδικοί των διαθέσιμων κυνοδρομιών είναι σταθεροί και δίνονται στον διπλανό πίνακα

Κυνοδρόμια

ΟΝΟΜΑ ΚΥΝΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΚΩΔ

Belle Vue

01

Crayford

02

Hall Green

03

Hove

04

Kinsley

05

Monmore

06

Newcastle

07

Nottingham

08

Oxford

09

Perry Barr

10

Poole

11

Romford

12

Sheffield

13

Shelbourne Park

14

Sittingbourne

15

Sunderland

16

Swindon

17

Yarmouth

18

                   Peterborough        19 
                  Wimbledon        20
                   Doncaster        21
                   Towcester        22

Parkway

30

Mount View

31

Split Falls

32

Delta Valley

33

Grand Central

34

Archway

35

 

Τα κυνοδρόμια με κωδικό 30 έως 35 είναι εικονικά

3.       Κυνοδρόμιο

4.       Κατηγορία  / Διαβάθμιση αγώνα  

Κατηγορίες :

D = αγώνας με 2 στροφές

Α = αγώνας με 4 στροφές

S= αγώνας με 6 στροφές

M= αγώνας με 8 στροφές

H= αγώνας με εμπόδια

HC= αγώνας με handicap (οι συμμετέχοντες ξεκινούν από διαφορετική θέση στο κυνοδρόμιο, ανάλογα με το handicap του καθενός)

P= αγώνας για νεαρά λαγωνικά

OR= ανοιχτός αγώνας, χωρίς διαβάθμιση (μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε, αλλά συνήθως συμμετέχουν μόνο τα καλύτερα καθαρόαιμα λαγωνικά)

Διαβάθμιση Αγώνα :

Μικρότερος αριθμός αντιστοιχεί σε μεγαλύτερης σημασίας αγώνα (κυμαίνεται από 1 έως 11)

5.       Ένδειξη Ζωντανής μετάδοσης (κόκκινο χρώμα)

6.       Ένδειξη Εικονικής κυνοδρομίας  (μπλε χρώμα)

7.       Απόσταση αγώνα σε μέτρα

8.       Αριθμός συμμετέχοντα

9.       Φόρμα συμμετέχοντα – η θέση που κατέλαβε στους προηγούμενους έξι αγώνες, ο πιο πρόσφατος αγώνας στα δεξιά και ο πιο παλιός στα αριστερά (παράδειγμα: 523654 MoyarView= 4η θέση στις 23/11, 5η θέση στις 13/11, 6ηθέση στις 8/11, 3η θέση στις 22/10, 2η θέση στις 16/10, 5η θέση στις 8/10)

10.   Όνομα συμμετέχοντα

11.   Καλύτερη επίδοση του συμμετέχοντα για αγώνες αυτής της απόστασης

12.   Απόδοση για το στοίχημα «Νικητής»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΥΝΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΥΝΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΥΝΟΔΡΟΜΙΩΝ