Τα δελτία καταχωρούνται στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα της ΟΠΑΠ ΑΕ, μέσω των τερματικών μηχανών των πρακτορείων. Για συμμετοχή σε κληρώσεις του παιχνιδιού EXTRA5 ακολουθούμε τα εξής βήματα:

ΒΗΜΑ 1: Συμπλήρωση Δελτίου

Με τον τρόπο που ισχύει σήμερα και περιγράφεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο, στο δελτίο μπορούν να συμπληρωθούν τα εξής:

- Απλές Στήλες

- Πλήρη Συστήματα (Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης)

- Πολλαπλασιαστής

- Τυχαία Επιλογή

- Συνεχόμενες / Μελλοντικές κληρώσεις

 

ΒΗΜΑ 2: Παράδοση Συμπληρωμένου Δελτίου και Έλεγχος Απόδειξης Συμμετοχής

Δίνεις το συμπληρωμένο δελτίο στον πράκτορα και μετά την έξοδο του δελτίου από την τερματική μηχανή, σου παραδίδει το Αποδεικτικό Συμμετοχής. Κατά την παραλαβή του Αποδεικτικού Συμμετοχής, οφείλεις να ελέγξεις ότι αυτό είναι έγκυρο και περιέχει όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη συμμετοχή. Είναι υποχρέωσή σου να αντιπαραβάλλεις τις επιλογές σου, με αυτές που έχει εκτυπώσει σε αυτό η τερματική μηχανή, για να βεβαιωθείς ότι συμπίπτουν. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές, πρέπει να το αναφέρεις στον πράκτορα.

 

ΒΗΜΑ 3: Εύρεση επιτυχιών δελτίου

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης του EXTRA 5, συγκρίνεις τη νικήτρια στήλη με τις προβλέψεις σου για να ελέγξεις αν το δελτίο σου κερδίζει. Για ευκολία, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα ειδικά Τερματικά Ελέγχου Αποδείξεων που υπάρχουν σε κάθε πρακτορείο ή να απευθυνθείς στον Πράκτορα.

Ο έλεγχος μπορεί επίσης να γίνει από την ιστοσελίδα μας, από την επιλογή «Εύρεση Επιτυχιών» καθώς και από την εφαρμογή του ΟΠΑΠ για κινητά (OPAPP), εφόσον έχεις κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό σου. Μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν την εφαρμογή στο κινητό σου μέσω του GooglePlay (εάν έχεις κινητό με λογισμικό Android) ή μέσω iTunes (εάν έχεις κινητό με λογισμικό IOS).

Ο έλεγχος πραγματοποιείται με τους παρακάτω τρόπους:

·         Είτε με την εισαγωγή των προγνωστικών μέσω της εφαρμογής « Εύρεση επιτυχιών με βάση τα προγνωστικά δελτίου»

·         Είτε με την εισαγωγή των στοιχείων της απόδειξης συμμετοχής μέσω της εφαρμογής «Έλεγχος κερδών»

·         Είτε με τη χρήση της εφαρμογής «Αυτόνομο πρόγραμμα διαλογής» η οποία διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα μας

·      Είτε μέσω της εφαρμογής του ΟΠΑΠ για κινητά (OPAPP), εφόσον έχεις πραγματοποιήσει "εύρεση επιτυχιών" και έχεις σκανάρει το αποδεικτικό ενός δελτίου. Εφόσον κέρδισες θα ενημερωθείς στη συνέχεια μέσω έξυπνου μηνύματος στο κινητό σου (pushnotification).

Για τα κέρδη της κάθε κατηγορίας νικητών του EXTRA 5, μπορείς να ενημερωθείς άμεσα από τον αντίστοιχο πίνακα που βρίσκεται στην πίσω όψη του δελτίου αλλά και από τις επίσημες ανακοινώσεις ή οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Επίσης στην πίσω όψη του δελτίου βρίσκεται και ο πίνακας Επιτυχιών Συστημάτων Πλήρους Ανάπτυξης με τον οποίο μπορείς να υπολογίσεις τον αριθμό των επιτυχιών ανάλογα με το σύνολο των αριθμών που έχεις επιλέξει.

 

ΒΗΜΑ 4: Είσπραξη Κερδών

Η εξαργύρωση των κερδών πραγματοποιείται με την προσκόμιση της Απόδειξης Συμμετοχής, στα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ ΑΕ σημεία πώλησης (πρακτορεία). Τα κέρδη πληρώνονται, είτε από το πρακτορείο όπου εκτυπώνεται και απόδειξη πληρωμής, είτε από συνεργαζόμενη Τράπεζα, ανάλογα με  το όριο που έχει  ορισθεί  από την ΟΠΑΠ ΑΕ, με την προσκόμιση της αίτησης πληρωμής, που έχει εκτυπωθεί από το τερματικό του πρακτορείου.

Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ ΑΕ ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.