Α. Απλή Στήλη και Σύστημα Πλήρους Ανάπτυξης

 

Απλή Στήλη:Η ελάχιστη επιλογή είναι μία στήλη (απλή στήλη), επιλέγοντας  πέντε (5) αριθμούς, στο πεδίο των τριάντα πέντε (35) αριθμών.
Σύστημα Πλήρους Ανάπτυξης: Επιλέγοντας περισσότερους από πέντε (5) αριθμούς, στο πεδίο των τριάντα πέντε (35) αριθμών.
 

Συμμετοχή με απλές στήλες

 

Συμμετοχή με Σύστημα Πλήρους Ανάπτυξης

 

Δυνατότητα Επιλογής Τυχαίων Αριθμών

Το πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή' προσφέρεται σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης:

Α.Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' χωρίς να επιλέξεις αριθμούς, η Τερματική Μηχανή θα δημιουργήσει μια απλή στήλη, με τυχαία επιλογή πέντε αριθμών.

 

B. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' και έναν αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5, στο πεδίο επιλογής αριθμών, η Τερματική Μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με τυχαία επιλογή αριθμών, πλήθους ίσου με την επιλογή.

 

Πολλαπλασιαστής Δελτίου

Προσφέρεται το πεδίο ‘Πολλαπλασιαστής' σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης, με επιλογές 2, 3, 5, 10, 20, 50, οι οποίες λειτουργούν αθροιστικά.

 

Δυνατότητα Συμμετοχής σε Συνεχόμενες ή / και Μελλοντικές Κληρώσεις

Με το ίδιο δελτίο μπορείς να συμμετέχεις σε έως και 400 συνεχόμενες κληρώσεις, ξεκινώντας από την τρέχουσα ή από μελλοντική κλήρωση (έως και 201 κληρώσεις μετά την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι επιλογές λειτουργούν αθροιστικά.

 

 

Δυνατότητα Ακύρωσης Επιλογών

Επιλέγοντας ‘ΑΚΥΡΟ' σε μια ή περισσότερες περιοχές συμπλήρωσης, η Τερματική Μηχανή αγνοεί τις επιλογές της συγκεκριμένης περιοχής (περιοχών), κατά την αποδοχή του δελτίου. Με αυτό τον τρόπο, μπορείς να παρακάμψεις μια λάθος συμπληρωμένη περιοχή, χωρίς να πετάξεις όλο το δελτίο.