Φόρμα Καταγγελιών Παιχνίδια Play

Χρησιμοποίησε την παρακάτω φόρμα εάν επιθυμείς να υποβάλλεις καταγγελία προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. σχετικά με τα παιχνίδια PLAY

Όνομα null
Επώνυμο null
Όνομα Πατρός null
Ημερομηνία γέννησης null
Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου null
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Επιλογή
Παρακαλούμε επίλεξε αρχείο.
Διεύθυνση Κατοικίας ή Μόνιμης διαμονής null
Πόλη null
Ταχ. Κώδικας null
Email null
Συμπλήρωσε αν γνωρίζεις το 9ψήφιο ID του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη σου, όπως αναγράφεται μέσα στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σου
Περιγραφή του παραπόνου null
Τρόπος αποστολής της απάντησης
Τρόπος αποστολής της απάντησης null

«Η καταγγελία θα πρέπει να υποβληθεί μέσω της φόρμας το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT), όπως αυτός ισχύει. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να ενημερώσει τον καταγγέλλοντα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της.

Η καταγγελία συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση του καταγγέλλοντος.

Σε περίπτωση που η απάντηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ικανοποιεί τον καταγγέλλοντα, αυτός έχει δικαίωμα να απευθυνθεί για την εξέταση της καταγγελίας στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης σε αυτόν της απάντησης της ΟΠΑΠ Α.Ε.»

«Η καταγγελία θα πρέπει να υποβληθεί μέσω της φόρμας το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT), όπως αυτός ισχύει. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να ενημερώσει τον καταγγέλλοντα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της.

Η καταγγελία συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση του καταγγέλλοντος.

Σε περίπτωση που η απάντηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ικανοποιεί τον καταγγέλλοντα, αυτός έχει δικαίωμα να απευθυνθεί για την εξέταση της καταγγελίας στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης σε αυτόν της απάντησης της ΟΠΑΠ Α.Ε.»