Συγκεκριμένα, με το άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256/23.12.2020) τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α’ 266) και άλλαξε ο τρόπος και η κλίμακα φορολόγησης των κερδών. Η νέα διάταξη τίθεται σε ισχύ από τις 12 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 155 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ Α’ 101/19.06.2021).
Νέος τρόπος φορολόγησης
Η φορολόγηση, πλέον, θα εφαρμόζεται στα κέρδη ανά δελτίο– όχι ανά στήλη όπως ίσχυε μέχρι σήμερα – και συγκεκριμένα στα καθαρά κέρδη του δελτίου, τα οποία προκύπτουν από την αφαίρεση του κόστους του δελτίου από το κέρδος του.
Σημείωση: Ως δελτίο ορίζεται ένα ή περισσότερα στοιχήματα που υποβάλλονται από τον παίκτη το ίδιο χρονικό σημείο. Στο δελτίο περιλαμβάνονται όλες οι στοιχηματικές επιλογές κάθε παιχνιδιού ξεχωριστά, π.χ. επιλογή KINO BONUS και KINO ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ στο ίδιο δελτίο, οι οποίες κατατίθενται την ίδια χρονική στιγμή.
Παράλληλα, το δελτίο θα υπόκειται σε νέα κλίμακα φορολόγησης, η οποία θα είναι η εξής:

 
Κέρδη Δελτίου Ποσοστό φόρου %
0,00 € έως 100,00 € 0,0%
100,01 € έως 200,00 € 2,5%
200,01 € έως 500,00 € 5,0%
500,01 € και άνω 7,5%
 

Ως εκ τούτου, τα κέρδη από όλες τις επιλογές του παίκτηπολλαπλασιαστές, πλήρη συστήματα, τυποποιημένα συστήματα, συνεχόμενες/ μελλοντικές κληρώσεις, διαφορετικοί τύποι παιχνιδιούθα αθροίζονται και θα φορολογούνται στο σύνολό τους.
Παράδειγμα:
Δελτίο ΚΙΝΟ αξίας 10€ με πολλαπλασιαστή 2 για δέκα (10) συνεχόμενες κληρώσεις, κερδίζει από διάφορες κληρώσεις συνολικά 1.000€ (κέρδη δελτίου).
Τα καθαρά κέρδη του δελτίου διαμορφώνονται στα 990€ (αφαιρούμε την αξία του δελτίου από τα κέρδη του δελτίου 1.000€ – 10€ = 990€).
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, ο φόρος θα υπολογίζεται ως εξής:

 
Φορολογία κερδών Φόρος Τρόπος υπολογισμού
0,00€ έως 100,00€ 0€ Τα πρώτα 100€ καθαρού κέρδους του δελτίου δεν φορολογούνται
100,01€ έως 200,00€ 2,50€ 2,5% φορολογία στα 100€ καθαρά κέρδη δελτίου 100€ Χ 2,5% = 2,50€
200,01€ έως 500,00€ 15,00€ 5% φορολογία στα 300€ καθαρά κέρδη δελτίου 300€ Χ 5% = 15,00€
500,01€ έως 990€ 36,75€ 7,5% φορολογία στα 490€ καθαρά κέρδη δελτίου 490€ Χ 7,5% = 36,75€
Συνολικός Φόρος 54,25€ 0€ + 2,50€ + 15,00€ + 36,75 = 54,25€
 

Το καθαρό κέρδος για τον παίκτη διαμορφώνεται στα 935,75€ ως εξής:

1.000€ (κέρδη δελτίου) – 54,25€ (συνολικό φόρος) – 10€ (αξία δελτίου) = 935,75€
 

Εφαρμογή φορολόγησης κερδών
Η φορολόγηση των κερδών θα γίνεται κατά την εξαργύρωση του κέρδους, είτε με μετρητά είτε με την έκδοση της Εντολής Πληρωμής προς την Τράπεζα.
Τα κέρδη των δελτίων που θα εξαργυρωθούν από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021, θα φορολογηθούν με τον νέο τρόπο, ανεξάρτητα εάν σε αυτό υπάρχουν ποσά που έχουν κερδηθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία.
Φορολόγηση δελτίων που συμμετέχουν σε πολλαπλές κληρώσεις
Για τα δελτία που συμμετέχουν σε πολλαπλές κληρώσεις, η φορολόγηση των κερδών θα εφαρμόζεται στα συνολικά κέρδη των κληρώσεων που συμμετέχει και κερδίζει το κάθε δελτίο.
Παρόλα αυτά, όπως ισχύει και σήμερα, οι παίκτες μπορούν να εισπράξουν τμηματικά τα κέρδη τους (εξαιρούνται τα δελτία του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ VIRTUAL SPORTS) – για μία ή περισσότερες κληρώσεις που έχουν κέρδη, χωρίς να απαιτείται η πραγματοποίηση όλων των κληρώσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φόρος θα υπολογίζεται αυτόματα και θα παρακρατείται τμηματικά, ώστε η τελική φορολόγηση να είναι ίδια με την περίπτωση που ο παίκτης θα εισέπραττε όλα τα κέρδη του στο τέλος, δηλαδή με την πραγματοποίηση όλων των κληρώσεων.

* Αφορά τα παιχνίδια ΤΖΟΚΕΡ, KINO, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA5, SUPER 3, POWERSPIN, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ VIRTUALSPORTS, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ και ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΥΝΟΔΡΟΜΙΕΣ

Συχνές ερωτήσεις

Σε αυτήν την περίπτωση, τα κέρδη των συγκεκριμένων κληρώσεων εξαιρούνται από τον υπολογισμό του φόρου μελλοντικών πληρωμών. Εξαιρούνται τα παιχνίδια ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ VIRTUAL SPORTS και ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Racing και POWERSPIN.

Για τα κέρδη που θα πληρωθούν μέχρι την Κυριακή, 11 Ιουλίου θα ισχύσει η παλιά φορολογία κερδών, δηλαδή ανά στήλη, και η υπάρχουσα κλίμακα.

Για τα κέρδη που θα πληρωθούν από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου και έπειτα, θα ισχύσει η νέα φορολογία κερδών, δηλαδή στα καθαρά κέρδη ανά δελτίο, και η νέα κλίμακα. Ως αξία δελτίου, ωστόσο, που θα πρέπει να αφαιρεθεί από το κέρδος του δελτίου για να υπολογιστεί το καθαρό κέρδος και πάνω σε αυτό να γίνει η φορολόγηση, θα υπολογιστεί το κόστος μετά από την τελευταία κλήρωση που έχει πληρωθεί. Τυχόν πληρωμές που έχουν προηγηθεί, δεν θα ληφθούν υπόψη στο σύνολο του κέρδους.

Για τα παιχνίδια ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ VIRTUAL SPORTS, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Κυνοδρομίες και POWERSPIN, ο φόρος θα υπολογιστεί ξανά ανά στήλη και με τη νέα κλίμακα.

Για τα Αριθμοπαιχνίδια (π.χ. ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ κτλ), ο φόρος θα υπολογιστεί ξανά ανά δελτίο και με τη νέα κλίμακα.

Στη περίπτωση επιλογής παραπάνω από έναν (1) αγώνα (π.χ. τους επόμενους πέντε αγώνες), τότε το σύστημα θα εκτυπώσει ένα (1) δελτίο. Επίσης, στη περίπτωση τέτοιου δελτίου, ο παίκτης θα μπορεί να επιλέξει μία (1) μόνο αγορά ανά αγώνα.

Ο υπολογισμός του φόρου θα πραγματοποιείται στο σύνολο των δελτίων και στη συνέχεια θα επιμερίζεται ισόποσα σε κάθε ένα (1) από τα μερίδια.

Ο φόρος υπολογίζεται κατά την έκδοση εντολής και την παραλαβή του αποδεικτικού από τον παίκτη.