Συχνές Ερωτήσεις

Η φορολογία των κερδών εφαρμόζεται κλιμακωτά ανά στήλη παιχνιδιού*, ως εξής:

α) Κέρδος στήλης* 0-100 €: αφορολόγητο
β) Κέρδος στήλης* 100,01-500 €: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 €)
γ) Κέρδος στήλης* 500,01 € και άνω: φόρος κερδών 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500 €)

*μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή της κερδίζουσας στήλης.