Διαδικασία καταβολής χρηματικών επάθλων για ποσά άνω των 1.000€


Για τα χρηματικά έπαθλα άνω των 1.000€, τα οποία προέρχονται από την προωθητική ενέργεια FreeWin, μέσα από το opapstore app, οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Οι νικητές των επάθλων έχουν περιθώριο 3 μηνών από την στιγμή που θα κερδίσουν το έπαθλο, για να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν τα χρήματά τους. Σε περίπτωση που περάσει το συγκεκριμένο διάστημα, οι παίκτες παύουν να έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα στο έπαθλο, το οποίο δεν τους αποδίδεται.

Επιπρόσθετα, για τους νικητές μεγάλων χρηματικών επάθλων (από 10.000€ και άνω) απαιτείται η συμμετοχή τους σε εκδήλωση απόδοσης επάθλου, την οποία θα διοργανώσει η Εταιρεία, προκειμένου να λάβουν τα χρήματά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση η συμπλήρωση προσωπικού mail, στο οποίο θα ενημερωθούν για την ημερομηνία και ώρα της εκδήλωσης.

Διαδικασία:

1) Οι νικητές ενημερώνονται την επόμενη, κιόλας, ημέρα της νίκης τους με SMS, το οποίο τους κατευθύνει στη συγκεκριμένη σελίδα, με σκοπό να ενημερωθούν για τη διαδικασία.

2) Οι νικητές οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο games@opap.gr , προκειμένου να λάβουν το χρηματικό έπαθλο που κέρδισαν:

  • •   Λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του παίκτη ή βεβαίωση από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, που θα επιβεβαιώνει ότι είναι κάτοχος του τηλεφωνικού αριθμού της συσκευής από την οποία κέρδισε το χρηματικό έπαθλο. Σε περίπτωση που ο τηλεφωνικός αριθμός δεν είναι στο όνομα του παίκτη, θα χρειαστεί να αποσταλεί υπεύθυνη δήλωση (από το gov.gr ή επικυρωμένη από ΚΕΠ) στην οποία ο κάτοχος θα δηλώνει ότι παρέχει τον τηλεφωνικό αριθμό στον νικητή.
  • •   Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου
  • •   Φωτοτυπία ΙΒΑΝ (από web banking ή βιβλιάριο τραπέζης), στο οποίο ο νικητής του χρηματικού επάθλου είναι δικαιούχος.
  • •   Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού στο οποίο θα φαίνεται τον ΑΦΜ ή Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή ΔΕΚΟ που να περιέχει τον ΑΦΜ (ή  νέου τύπου δίπλωμα οδήγησης)
  • •   Βεβαίωση αποδοχής επάθλου και συμμετοχής στην Εκδήλωση παράδοσης μεγάλων επάθλων
    Κατεβάζεις τη φόρμα Εδώ

Από τη στιγμή που οι νικητές αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στο games@opap.gr και γίνει η σχετική επιβεβαίωση για την ορθότητά τους από την αρμόδια ομάδα του ΟΠΑΠ, η πληρωμή του επάθλου θα πραγματοποιηθεί εντός 20 ημερών.

Όσοι νικητές επιθυμούν να λάβουν Βεβαίωση Κερδών, την οποία θα χρησιμοποιήσουν για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών του ΟΠΑΠ.

Διεύθυνση ΟΠΑΠ Α.Ε.: Λεωφόρος Αθηνών 112, 10442 - Αθήνα

Εξυπηρέτηση Πελατών:
τηλ. 18280
τηλ. 210 57 98 888

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή, 7:30 π.μ. - 02:00 π.μ

​​​​*Σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο, οι κλήσεις από σταθερό δίκτυο ΟΤΕ στον πενταψήφιο Σύντομο Κωδικό, χρεώνονται με αστική χρονοχρέωση (0,1152€ το λεπτό πλέον Τέλος Σταθερής 5% και ΦΠΑ 24%). Οι κλήσεις από τηλέφωνα άλλων δικτύων σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας χρεώνονται με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο, έτσι όπως το ορίζει ο κάθε πάροχος σταθερής ή, κινητής τηλεφωνίας.