ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ FREEWIN 

Α. Γενικά 
 
Η προωθητική ενέργεια - FreeWin ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τους χρήστες της εφαρμογής, εφόσον αυτοί έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους και έχουν γίνει μέλη του προγράμματος ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις. Για την συμμετοχή τους στο FreeWin θα πρέπει να αποδεχτούν τους Όρους & Προϋποθέσεις του FreeWin, να βρίσκονται εντός ενός πρακτορείου ΟΠΑΠ και να έχουν συνδεθεί μέσω της συσκευής τους στην υποδομή Bluetooth beacons. Το FreeWin διατίθεται δωρεάν στους χρήστες και δεν απαιτείται κατάθεση χρημάτων στο ψηφιακό πορτοφόλι του ή τοποθέτηση κάποιου στοιχήματος.  
 
Το FreeWin προσφέρεται καθημερινά, ενώ ο κάθε εγγεγραμμένους χρήστης μπορεί να πάρει μέρος στο FreeWin1 φορά την ημέρα.  
  
Η διάρκεια της εκάστοτε ενέργειας θα καθορίζεται εκ των προτέρων και θα επικοινωνείται αντίστοιχα στους εγγεγραμμένους χρήστες της εφαρμογής.   
 
 
Β. Δικαίωμα Συμμετοχής στο FreeWin  
  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι Συνεργάτες και οι εργαζόμενοι στα πρακτορεία ΟΠΑΠ, οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία και στις θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες αυτής εταιρείες, β) τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην οργάνωση και διαχείριση της, οι σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων σε πρώτο (α’) και δεύτερο (β’) βαθμό , καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 
  
Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που παραπάνω αναφέρονται, η Εταιρεία δύναται να ακυρώσει συμμετοχή σε οποιοδήποτε επίπεδο του FreeWin, ακόμα και κατά την απονομή των επάθλων στους νικητές.  
 
Η συμμετοχή στο FreeWin προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.   
  
Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του FreeWin και έχουν ενημερωθεί για την Προστασία των προσωπικών τους δεδομένων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  https://www.opap.gr/freewin  και στην εφαρμογή, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους μέσω της εν λόγω εφαρμογής.  
  
Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής στο FreeWin ξεκινά στις 29 Ιουνίου 2023 και ώρα 08:00. Η καταληκτική ημερομηνία της ενέργειας και κατ’ επέκταση η λήξη της άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής στο FreeWin θα κοινοποιηθεί στους χρήστες με μήνυμα στην εφαρμογή και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.opap.gr/freewin
  
Η Εταιρεία δύναται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής ή/και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της προωθητικής ενέργειας ή/και να καταργήσει την Ενέργεια ή/και μέρος ή και το σύνολο των επιμέρους ποσών που παρέχονται και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που τυχόν επέλθουν συνεπεία των ανωτέρω. Οι όροι συμμετοχής της ενέργειας θα είναι διαθέσιμοι, ως εκάστοτε ισχύουν, κατά πάντα χρόνο στην παρούσα εφαρμογή. Ως εκ τούτου ο εγγεγραμμένος χρήστης της εφαρμογής συνιστάται αυστηρά όπως ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα εφαρμογή και αφορούν στο παιχνίδι. Ζητήματα που κρίνονται από την Εταιρεία σημαντικά για την λειτουργία και το περιεχόμενο του FreeWin μπορεί να επικοινωνούνται στα μέλη του μέσω προσωποποιημένης επικοινωνίας κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δηλώθηκαν από τα ίδια κατά την εγγραφή τους στη εφαρμογή.  
 
Γ. Διαδικασία διεξαγωγής FreeWin 
  
Το FreeWin αποτελείται από 15 επίπεδα. Σε κάθε επίπεδο αντιστοιχούν δύο κρυφές κάρτες, όπου η μία περιέχει ένα σύμβολο που κερδίζει και η άλλη ένα σύμβολο που χάνει. Ο παίκτης επιλέγει τυχαία μία από τις δύο κάρτες. Σε περίπτωση που βρει το σύμβολο που κερδίζει προχωράει στο επόμενο επίπεδο. Αν στο προηγούμενο επίπεδο υπάρχει έπαθλο, ο παίκτης μπορεί να σταματήσει και να κερδίσει αποκλειστικά  το συγκεκριμένο έπαθλο. Δίνεται, δηλαδή, στον παίκτη η δυνατότητα εξαργύρωσης σε κάθε κερδισμένο επίπεδο. Σε περίπτωση που βρει το σύμβολο που χάνει, ο παίκτης χάνει οποιοδήποτε κερδισμένο έπαθλο και το FreeWin σταματάει αυτόματα. Για να κερδίσει ο παίκτης χρηματικό έπαθλο πρέπει να επιλέξει να σταματήσει μετά την ολοκλήρωση ενός επιπέδου στο όποιο έχει βρει το σύμβολο που κερδίζει. Σε περίπτωση που ο παίκτης βρει το σύμβολο που κερδίζει σε όλα τα επίπεδα κερδίζει το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 100.000€.  
  
Μεγάλος νικητής είναι ο παίκτης που θα φτάσει στο τελευταίο επίπεδο και κερδίσει το μεγάλο χρηματικό έπαθλο Εφόσον κατά τη διάρκεια μιας οποιασδήποτε ημέρας τα συνολικά έπαθλα των νικητών φτάσουν τις 300.000€, το FreeWin σταματάει αυτόματα για όλους τους παίκτες και ξεκινάει ξανά την επόμενη ημέρα στις 08.00από την αρχή. Όσοι βρίσκονται εντός του FreeWin λαμβάνουν το χρηματικό έπαθλο του τελευταίου κερδισμένου επιπέδου.
Μετά την ολοκλήρωση του FreeWin και κατόπιν επιλογής του χρήστη, θα προσφέρεται η δυνατότητα μεταφοράς σε ενότητες της εφαρμογής που προσφέρεται η καταχώρηση στοιχήματος για προϊόντα της Εταιρείας.  
 
Κάθε παίκτης που σταματά να παίζει ενημερώνεται αυτόματα για το έπαθλο που έχει κερδίσει και για τον τρόπο που θα το παραλάβει. Εάν κατά την εγγραφή του στην εφαρμογή opapstore app έχει συναινέσει στη λήψη προσφορών ή εμπορικής επικοινωνίας με άλλα μέσα, ενδέχεται να λάβει ενημέρωση σε περίπτωση νίκης και με άλλα μέσα που έχει επιλέξει.  
  
 Με τη συμμετοχή του στο FreeWin και ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ο παίκτης κερδίζει αυτόματα 10 συμμετοχές για την εβδομαδιαία κλήρωση του προγράμματος ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα σκανάρει ένα αποδεικτικό δελτίου/λαχνού ή καταχωρήσει ένα δελτίο από παίγνια που διατίθενται μέσω του επίγειου δικτύου πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε.   μέσω της εφαρμογής opapstore app την ίδια ημέρα.      
  
Για κάθε χρήστη θα ισχύει ότι την πρώτη φορά που χάνει στο FreeWin (ανεξάρτητα αν θα πρόκειται για την πρώτη φορά που θα παίζει το FreeWin ή όχι) θα λαμβάνει ως έπαθλο χρηματικό ποσό ενδεικτικής αξίας 0,5€, το οποίο και θα προστίθεται αυτόματα στο ψηφιακό πορτοφόλι του. Η ενέργεια αυτή μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης.
 
Ο πίνακας επάθλων ανάλογα με το επίπεδο που θα φτάσει ο χρήστης κάθε φορά που παίζει το FreeWin απεικονίζεται παρακάτω:  
 

Επίπεδο Έπαθλο
1 0,50€
2 1,00€
3 2€
4 4€
5 10€
6 15€
7 30€
8 50€
9 100€
10 300€
11 1.000€
12 1.500€
13 10.000€
14 30.000€
15 100.000€

Τα ποσά που θα δοθούν στους νικητές, είναι έπαθλα που προκύπτουν από διαγωνισμούς (περ. ε, παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.2961/2001) και υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με το άρθρο 60, παρ.1, περ. ε: «Τα κέρδη και οι παροχές της περ. ε) [της παραγράφου 1 του άρθρου 58] υποβάλλονται σε φόρο αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά αντικείμενο».  
Τα έπαθλα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται σε άλλα πρόσωπα.  
 
Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τα επίπεδα και τα προσφερόμενα έπαθλα ανά επίπεδο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.   
  
Δ. Λόγοι αποκλεισμού από τα έπαθλα   
  
Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο καταβολής των επάθλων μπορεί να αποκλειστεί για τους εξής λόγους:   
o    σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,  
o    λόγω κωλύματος συμμετοχής του βάσει των παρόντων αναλυτικών όρων,  
o    σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας που τάσσεται δυνάμει των παρόντων όρων,  
o    λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία.  
o    Λόγω διαπίστωσης κατά την ονομαστικοποίηση του (για ποσά €1.001 και άνω) ότι αποτελεί πρόσωπο ενταγμένο σε διεθνείς λίστες κυρώσεων (EU, UN, OFAC)  
 
 
Ε. Διαδικασία καταβολής επάθλων   
 
 
i.    Έπαθλα αξίας έως €1.000 
 
Οι νικητές θα ενημερώνονται απευθείας μέσω της εφαρμογής, όπου θα αναγράφεται το ποσό του κερδισμένου επάθλου.   
 
Στην περίπτωση επάθλου αξίας έως 1.000€, ο παίκτης θα μπορεί να επιλέξει αν τα χρήματα θα προστίθενται κατευθείαν στο ψηφιακό του πορτοφόλι ή αν θα εξαργυρώνει το ποσό του χρηματικού επάθλου στα ταμεία του πρακτορείου και εφόσον έχει συνδεθεί μέσω της συσκευής τους στην υποδομή Bluetooth beacons 
 
Σε περίπτωση που το όριο του ψηφιακού πορτοφολιού ξεπερνάει τα 1.000€, σε συνδυασμό με το κερδισμένο ποσό, τότε απαιτείται ο παίκτης να αφαιρέσει συγκεκριμένο ποσό από το ψηφιακό πορτοφόλι προκειμένου να προστεθεί το κερδισμένο ποσό από το FreeWin.  

  
ii.    Έπαθλα αξίας πάνω από 1.000€ 
  
Μετά τον τερματισμό του FreeWin στέλνεται ενημερωτικό SMS στον παίκτη, την επόμενη μέρα, όπου τον ενημερώνει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου να λάβει τα χρήματά του ή του κοινοποιεί την ιστοσελίδα https://www.opap.gr/freewin-payment-process  στην οποία μπορεί να ενημερωθεί για τη σχετική διαδικασία.  
Οι  νικητές υποχρεούνται να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο games@opap.gr, τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

a.    Λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του παίκτη ή βεβαίωση από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, που θα επιβεβαιώνει ότι είναι κάτοχος του τηλεφωνικού αριθμού της συσκευής από την οποία κέρδισε το χρηματικό έπαθλο. Σε περίπτωση που ο τηλεφωνικός αριθμός δεν είναι στο όνομα του παίκτη, θα χρειαστεί να αποσταλεί υπεύθυνη δήλωση ( από το gov.gr ή επικυρωμένη από ΚΕΠ) στην οποία ο κάτοχος θα δηλώνει ότι παρέχει τον τηλεφωνικό αριθμό στον νικητή.  
b.    Φωτοτυπία εγγράφου ταυτοποίησης  της ταυτότητας( Δελτίο ΑΤ, Διαβατήριο κτλ).   
c.    Έγγραφο επιβεβαίωση Φωτοτυπία ΙΒΑΝ (π.χ.εκτύπωση από web banking ή φωτοτυπία βιβλιάριου) στο οποίο ο νικητής του χρηματικού επάθλου είναι δικαιούχος. Ο λογαριασμός πρέπει να τηρείται σε Ελληνική τράπεζα. 
d.     Εκκαθαριστικό στο οποίο θα φαίνεται το ΑΦΜ ή Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ ή ΔΕΚΟ που περιέχει το ΑΦΜ ή  νέου τύπου δίπλωμα οδήγησης 
e.    Φόρμα αποδοχής του δώρου και επιβεβαίωσης συμμετοχής στην Εκδήλωση παράδοσης μεγάλων επάθλων.   
 
Μετά την επιβεβαίωση αποστολής των ορθών δικαιολογητικών από την Εταιρεία, η πληρωμή του επάθλου θα πραγματοποιείται εντός 20 ημερολογιακών ημερών.  
 
Ο νικητής οφείλει να αποστείλει στην Εταιρεία όλα τα ανωτέρω έγγραφα εντός 3 μηνών από την ημέρα που κέρδισε το χρηματικό έπαθλο. Μετά την πάροδο των 3 μηνών, το έπαθλο δεν αποδίδεται και ο νικητής παύει να έχει δικαίωμα επί του επάθλου.    
  
 
 
ΣΤ’. Εκδήλωση παράδοσης μεγάλων επάθλων  
  
Η Εταιρεία δύναται να πραγματοποιήσει εκδήλωση (εφεξής η «Εκδήλωση») για να παραδώσει στους νικητές μεγάλα χρηματικά έπαθλα (για  10.000€ και άνω), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδας. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της Εκδήλωσης θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες με SMS ή μήνυμα στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) που έχουν δηλώσει κατά την καταχώρηση των στοιχείων τους, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.opap.gr/el/freewin. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των νικητών στην Εκδήλωση θα είναι η προηγούμενη γραπτή ή ηλεκτρονική (e-mail) αποδοχή των όρων της Εκδήλωσης, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.opap.gr/el/freewin και στην εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της λήψης φωτογραφιών και της βιντεοσκόπησης, καθώς και της δημοσίευσης αυτών ή/και κάποιων στοιχείων αναγνωριστικών της ταυτότητάς τους και σε κάθε περίπτωση του μικρού ονόματός τους ή / και του πρώτου γράμματος του επωνύμου τους, προκειμένου η ολοκλήρωση της εν λόγω εκδήλωσης να είναι απολύτως διαφανής προς το ευρύ κοινό, ώστε να μην χωρεί αμφισβήτηση για την απονομή των επάθλων και την ανάδειξη των νικητών. Η πραγματοποίηση δημόσιας εκδήλωσης, καθώς και η δημοσίευση εικόνων και βίντεο που αποτυπώνουν την εικόνα των συμμετεχόντων σε κοινωνικά δίκτυα, ραδιοτηλεοπτικά μέσα και εν γένει μέσω επικοινωνίας προς το ευρύ κοινό, αποτελεί όρο της Εκδήλωσης τον οποίο οι νικητές αποδέχονται με την αποδοχή των όρων της εκδήλωσης και τη συμμετοχή τους σε αυτή. Η δε συμμετοχή στην Εκδήλωση αποτελεί προαπαιτούμενο για την παραλαβή του χρηματικού επάθλου.  
  
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο να ακυρωθεί η συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο της Εκδήλωσης και δεν θα είναι δυνατή η παράδοση του επάθλου.  
   
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει στα μέσα επικοινωνίας την Εκδήλωση, τα έπαθλα και φωτογραφίες και ονόματα από τους μεγάλους τυχερούς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον αμέσως προηγούμενο όρο.  
  
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα μικρά ονόματα ή/και το πρώτο γράμμα από το επώνυμό τους και να δημοσιεύσει φωτογραφίες και βιντεοσκοπικό υλικό των νικητών στον Instagram λογαριασμό της ΟΠΑΠ Α.Ε. (https://www.instagram.com/instaopap/), στο Facebook λογαριασμό της (https://www.facebook.com/OPAPsocial/), σε ψηφιακά μέσα ιδιοκτησίας της, σε οποιοδήποτε έντυπό του ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά των κληρώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης και της παράδοσης των Επάθλων.
  
Η Εταιρεία. ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή/και η συνεργαζόμενη εταιρεία (Διαφημιστική), ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα και επιπλέον με την ανωτέρω ιδιότητά τους θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των νικητών σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) και της ελληνικής νομοθεσίας, με σκοπό τη διεξαγωγή του Προγράμματος, την ανάδειξη των νικητών, την απόδοση των κερδισμένων ποσών σε αυτούς και τη δημοσίευση στοιχείων των νικητών, συμπεριλαμβανομένου και οπτικοακουστικού υλικού από την Εκδήλωση.  
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν αποκλειστικά τη δημοσίευση που θα λάβει χώρα από την Εταιρεία, και ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να ελέγξει τυχόν αναπαραγωγή των δημοσιευθέντων στοιχείων από τρίτους σε άλλα μέσα.  
  
Η Εταιρεία δύναται να αναθέσει τη διοργάνωση της Εκδήλωσης σε συνεργαζόμενη εταιρία (εφεξής “Διοργανωτής”). Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων επάθλων. Η Εταιρεία. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του FreeWin και της Εκδήλωσης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, αναρτώντας τη σχετική τροποποίηση αμελλητί στην ιστοσελίδα https://www.opap.gr/el/freewin και την εφαρμογή. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Προς τούτο οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα και την εφαρμογή και να ενημερώνονται για τυχόν τροποποίηση των παρόντων όρων. Η συμμετοχή στο FreeWinκαι την Εκδήλωση προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως εκάστοτε ισχύουν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.
  
 Ζ. Σχετικά με τη διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων  
 
Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΟΠΑΠ Α.Ε. στο τηλέφωνο: 18280, ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact_form@opap.gr και ειδικότερα μπορούν (i) να ζητήσουν πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει η ΟΠΑΠ Α.Ε. για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν τη διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, σε ορισμένες περιπτώσεις (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας και (vi) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή.   
  
Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η ΟΠΑΠ Α.Ε. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε στο https://www.opap.gr/opapstoretncs.  
  
Η. Λοιποί Όροι Συμμετοχής  
 
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε..  
 
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα έπαθλα καθώς και τον αριθμό των τελικών νικητών, αναρτώντας τις σχετικές πληροφορίες αμελλητί στην ιστοσελίδα https://www.opap.gr/el/freewin και την εφαρμογή. Προς τούτο οι χρήστες οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα και την εφαρμογή και να ενημερώνονται σχετικά.  
  
Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την εφαρμογή τους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στο https://www.opap.gr/el/freewin και κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λαμβάνει γνώση τους επισκεπτόμενος το σύνδεσμο https://www.opap.gr/el/freewin. Κάθε τροποποίησή τους θα ανακοινώνεται στον ίδιο ιστότοπο με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης από την Εταιρεία.