ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

1

Το KINO πρωτοπαίχτηκε Πανελλαδικά στις 4 Οκτωβρίου 2004 με τιμή στήλης 0,50€. (Την τιμή αυτή διατηρεί μέχρι και σήμερα).

2

Στις 26 Ιανουαρίου 2009 διατίθενται τα νέα ανασχεδιασμένα δελτία με περισσότερες επιλογές για τον παίκτη, διευρύνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις και καθιερώνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε μελλοντικές κληρώσεις.

3

Στις 3 Ιουλίου 2015 τα δελτία γίνονται ακόμα πιο μοντέρνα και λειτουργικά για να καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες όλων των τύπων παιχτών. Έτσι προέκυψαν δύο δελτία. Το ένα έχει έξι περιοχές και απευθύνεται σε πιο έμπειρους παίχτες, ενώ το άλλο έχει μία μόνο περιοχή, είναι πιο επεξηγηματικό και απευθύνεται σε παίχτες οι οποίοι είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με το KINO.

4

Στις 12 Νοεμβρίου 2015 το KINO αποκτά - για πρώτη φορά από την εμφάνισή του – έναν καινούργιο μηχανισμό, με στόχο να γίνει ακόμα πιο συναρπαστικό και αγωνιώδες. Ο μηχανισμός αυτός είναι το KINO BONUS που δίνει την δυνατότητα στους παίχτες για μεγαλύτερες αποδόσεις σε κάθε τύπο παιχνιδιού αλλά και για κέρδη σε ακόμα περισσότερους συνδυασμούς επιτυχιών.