Ιστορική Αναδρομή

1996

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Το ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ παίζεται για πρώτη φορά στις 3 Μαρτίου 1996.
Το παιχνίδι παίζεται με απλές στήλες ή πλήρη συστήματα και από τις 31/1/98 εμπλουτίζεται με την εισαγωγή τυποποιημένων μεταβλητών συστημάτων.

2009

Με ακόμα περισσότερες δυνατότητες!

Στις 26 Ιανουαρίου διατίθενται τα νέα ανασχεδιασμένα δελτία με περισσότερες επιλογές για τους παίκτες και η τιμή στήλης διαμορφώνεται σε 0,25€.