Ιστορική Αναδρομή

2002

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Το SUPER 3 παίχθηκε για πρώτη φορά στις 25 Νοεμβρίου, με τιμή στήλης 0,50€.

2009

Με ακόμα περισσότερες δυνατότητες!

Στις 26 Ιανουαρίου διατίθενται τα νέα ανασχεδιασμένα δελτία με περισσότερες επιλογές:

  1. Διευρύνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις
  2. Καθιερώνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε μελλοντικές κληρώσεις