Κανονιστικό Πλαίσιο & Όροι Συμμετοχής

Κανονισμός

“Είναι η με αριθμό 79314 ΕΞ 2020/23.07.2020_ΦΕΚ 3263Β/05.08.2020 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα "Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων".

Οδηγίες συμμετοχής

  1. Η συμμετοχή σε Τυχερό Παίγνιο αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική απόφαση, η οποία λαμβάνεται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση (unstimulated gambling).
  2. Η συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 21 ετών και στους αυτοαποκλειόμενους παίκτες.
  3. Για την συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια, ο παίκτης πρέπει να είναι σε θέση να παίρνει αποφάσεις έχοντας πλήρη γνώση των κανόνων διεξαγωγής των Παιγνίων που θα επιλέξει να συμμετάσχει και σταθμίζοντας τις οικονομικές του δυνατότητες, τον κίνδυνο απώλειας χρημάτων και τις τυχόν συνέπειες εθισμού από την υπερβολική χρήση των Παιγνίων.
  4. Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε Παίκτη να συμμετέχει σε Τυχερά Παίγνια μέσω παρένθετων προσώπων.
  5. Για παροχή πληροφοριών, υποβολή καταγγελιών καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης μπορείτε να απευθυνθείτε στις παρακάτω τηλεφωνικές γραμμές. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΘΕΑ: 1114 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΠΑΠ: 210 579 8888 & 801 110 0260 Ο Κανονισμός ρύθμισης θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, βρίσκεται αναρτημένος στους ιστότοπους της ΟΠΑΠ ΑΕ www.playopap.gr καθώς και στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. www.gamingcommission.gov.gr
  6. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, και τα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται με Παιγνιομηχανήματα τύπου VLT πιστοποιούνται, εποπτεύονται και ελέγχονται από την Ε.Ε.Ε.Π.
  7. Σε περίπτωση που κάποιες πληροφορίες ή στοιχεία για τα προσφερόμενα Τυχερά Παίγνια δεν έχουν συμπεριληφθεί στον παρόντα Οδηγό Παιγνίων ή αυτός περιέχει λάθη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να γνωστοποιεί στο κοινό τα ορθά και πλήρη στοιχεία αμελλητί.

Όρια ηλικίας συμμετοχής

Η συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 21 ετών και στους αυτοαποκλειόμενους παίκτες.

Ισχύουσα Φορολογία Κερδών

Σύμφωνα με τον Νόμο υπ’ αριθμόν 4141/2013, Τεύχος Α΄ Αρ. Φύλλου 81 (5/4/2013) Κεφάλαιο Ε άρθρο 22 παρ.18, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, τα κέρδη που πληρώνονται ή πιστώνονται στον παίκτη κατά τη λήξη της Παικτικής Συνεδρίας υποβάλλονται σε φόρο ανά παικτική συνεδρία, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω.
Ως Παικτική Συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε Παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΚΠΣ), εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη, μέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το Παιγνιομηχάνημα.

Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο 24 ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε Παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το ΚΠΣ, εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη.

Πού μπορείτε να υποβάλετε κάποιο περιστατικό/καταγγελία;

Χρησιμοποίησε το παρακάτω link εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε καταγγελία προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. σχετικά με τα παιχνίδια PLAY.

Φόρμα Καταγγελιών Παιχνίδια Play

Στοιχεία επικοινωνίας με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)

Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων

Αχαρνών 17 & Πλ. Μαυροκορδάτου

10438 Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 211 107 5000 Fax: 211 107 5005

Email: info@gamingcommission.gov.gr

Ιστότοπος: www.gamingcommission.gov.gr

Εδώ Παίζουμε Υπεύθυνα

Στόχος μας για το Υπεύθυνο Παιχνίδι είναι να δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους παίκτες μας.

Δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους παίκτες μας

Μάθε περισσότερα

Προστασία των ανηλίκων
*21+ για τα online παιχνίδια και τα παιχνίδια PLAY

Μάθε περισσότερα

Εκπαίδευση του κοινού

Μάθε περισσότερα