ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ:
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Αριθμοί Επιτυχίες
1
Κέρδη ανά επιτυχία
2 Χ Η Χ
Κέρδη ανά επιτυχία
3 ΧX Η ΧX
Κέρδη ανά επιτυχία
4 ΧXX Η ΧXX
Κέρδη ανά επιτυχία
5 ΧXXX Η ΧXXX
Κέρδη ανά επιτυχία
6 ΧXXXX Η ΧXXXX
Κέρδη ανά επιτυχία