ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΗΛΩΝ – ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εάν ένας από τους επιλεγμένους αριθμούς συμφωνεί με τον έβδομο (7ο) αριθμό της νικήτριας στήλης τότε:

* έξι (6) από τις επιτυχίες της κατηγορίας ΙΙΙ (5αρι) στις αντίστοιχες περιπτώσεις του πίνακα μετατρέπονται σε επιτυχίες της κατηγορίας ΙΙ (5+1)  και δεν τους αναλογούν πλέον τα κέρδη της κατηγορίας ΙΙΙ (5αρι).

** μία (1) από τις επιτυχίες της κατηγορίας ΙΙΙ (5αρι) στις αντίστοιχες περιπτώσεις του πίνακα μετατρέπεται σε επιτυχία της κατηγορίας ΙΙ (5+1) και δεν της αναλογούν πλέον τα κέρδη της κατηγορίας ΙΙΙ (5αρι).

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ