ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της παρούσας εφαρμογής για συσκευές κινητών τηλεφώνων υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται κάτωθι. Η παρούσα εφαρμογή απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες, ενώ οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της. Ο επισκέπτης-χρήστης, με τη χρήση της εφαρμογής, θεωρείται ότι έχει διαβάσει προσεκτικά, έχει κατανοήσει και έχει αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης της. Οι ακόλουθοι όροι χρήσης δύναται να ελεγχθούν, να τροποποιηθούν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ή/και την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (εφεξής καλούμενες συνοπτικά από κοινού η «Εταιρεία») ανάλογα με το τυχόν ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης-χρήστης οφείλει να ελέγχει περιοδικά τους παρόντες όρους, καθώς η συνεχής χρήση της εφαρμογής συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η παρούσα εφαρμογή για κινητές συσκευές αποσκοπεί στην ενημέρωση των επισκεπτών-χρηστών της αναφορικά με τα παιχνίδια του Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και στη δυνατότητα συμμετοχής στα εκάστοτε τυχερά παιχνίδια μέσω της εφαρμογής.  Ειδικότερα, οι επισκέπτες-χρήστες αποκτούν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για προηγούμενες κληρώσεις των παιχνιδιών ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, EXTRA 5, SUPER 3, ΠΡΟΤΟ και για διαθέσιμες εκδόσεις του Στιγμιαίου Λαχείου ΣΚΡΑΤΣ, να υποβάλλουν δελτία ηλεκτρονικά για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω τυχερά παιχνίδια (συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ), καθώς και να συμμετέχουν στα τυχερά παιχνίδια ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ VIRTUAL, ή σε οποιοδήποτε τυχερό παιχνίδι θα υποστηριχθεί στο μέλλον μέσω της εφαρμογής, δεδομένου ότι ο χρήστης της εφαρμογής βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο εντός ενός καταστήματος ΟΠΑΠ (πρακτορείο Τύπου Α’ και Τύπου ΣΤ’). Τα κέρδη που προκύπτουν από νικηφόρα δελτία τυχερών παιχνιδιών, στα οποία ο χρήστης συμμετέχει μέσω της εφαρμογής, μπορούν είτε να προστεθούν στο ψηφιακό πορτοφόλι που διαθέτει ο χρήστης στην εφαρμογή, είτε δύναται ο ίδιος/η ίδια να εκδώσει έναν γραμμωτό κώδικα και να λάβει το αντίστοιχο ποσό δείχνοντάς τον σε ένα πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. Ειδικότερα αναφορικά με το ΚΙΝΟ, η εν λόγω εφαρμογή προσφέρει στο χρήστη την επιλογή να παρακολουθεί ζωντανά όλες τις κληρώσεις του εν λόγω τυχερού παιχνιδιού. Σχετικά με το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, παρέχεται η επιλογή της προβολής του κουπονιού και του προγράμματος των παιχνιδιών πριν από το γεγονός (PRE-GAME) και ζωντανά (LIVE), και της διεξαγωγής πρόωρου κλεισίματος (cash-out) στοιχημάτων βάσει των σχετικών όρων της υπηρεσίας. Η εφαρμογή δίνει επίσης στους χρήστες τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα και την επιτυχή ή μη συμμετοχή τους, σαρώνοντας τον γραμμωτό κώδικα των δελτίων των παιχνιδιών ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, EXTRA 5, SUPER 3, ΠΡΟΤΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ή τον γραμμωτό κώδικα του στιγμιαίου λαχείου ΣΚΡΑΤΣ ή των λαχνών “....”. Τέλος, οι έξυπνες ειδοποιήσεις προσφέρουν συνεχή πληροφόρηση στους χρήστες, η οποία αφορά εμπορικές επικοινωνίες και αυτόματες ειδοποιήσεις σχετικά με την ενημέρωση αποτελεσμάτων παιχνιδιών και την ολοκλήρωση κληρώσεων, μεταξύ άλλων, καθώς και τον εντοπισμό πρακτορείου του δικτύου της ΟΠΑΠ Α.Ε. που είναι πλησιέστερο στο χρήστη.

Οποιοδήποτε είδος ενδεικτικού χαρακτηριστικού, δεδομένου, λογισμικού, οπτικοακουστικού υλικού (εφεξής «περιεχόμενο») που περιλαμβάνεται στην παρούσα εφαρμογή για κινητές συσκευές (με την εξαίρεση των εκάστοτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών) αποτελεί προϊόν πρωτότυπης δημιουργίας και, συνεπώς, συνιστά διανοητική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και, κατά συνέπεια, προστατεύεται, σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες διατάξεις του ισχύοντος εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.
Οποιαδήποτε ενέργεια αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης για εμπορικούς σκοπούς, με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας απαγορεύεται ρητά και ανεπιφύλακτα. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί όλα τα δικαιώματα χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας και όλους τους τίτλους ιδιοκτησίας που αφορούν το περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που έχουν δημιουργηθεί από αυτό και όλα τα πνευματικά δικαιώματα και λοιπούς τίτλους ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτό.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της εφαρμογής με οποιονδήποτε τρόπο, να προσθέτει ή να αφαιρεί στοιχεία ή/και πληροφορίες από αυτή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθώς και να σταματά την παροχή της εφαρμογής στο κοινό, για οποιονδήποτε λόγο ή/και χωρίς λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2. ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΟΠΑΠ

Όλα τα δελτία που υποβάλλονται ή όλα τα δελτία/οι λαχνοί που σαρώνονται μέσω της εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστότητας «ΟΠΑΠ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ» (εφεξής το «Πρόγραμμα»).

Απαιτείται η προηγούμενη εγγραφή στο Πρόγραμμα προκειμένου να συμμετάσχετε. Κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Πρόγραμμα πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά ένας αριθμός ελληνικού κινητού τηλεφώνου, ενώ οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν το Πρόγραμμα πρέπει υποχρεωτικά να γίνουν αποδεκτοί.

 Πληροφορίες αναφορικά με τα τυχερά παιχνίδια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα διατίθενται στην ιστοσελίδα https://www.opap.gr/opap-rewards.

Το Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει δελτία συμμετοχής που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια που προσφέρονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από την ΟΠΑΠ Κύπρου Ltd.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα διατίθενται εδώ: https://www.opap.gr/en/loyaltyterms.

3. ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η εφαρμογή παρέχεται στους επισκέπτες-χρήστες δωρεάν, χωρίς να επιβάλλεται επιπλέον χρέωση από την Εταιρεία. Το μοναδικό κόστος που επιβαρύνει τον χρήστη-επισκέπτη είναι η εκάστοτε χρέωση δεδομένων του παρόχου κινητής τηλεφωνίας και αφορά τις λεπτομέρειες του συμβολαίου που συνάπτεται μεταξύ του χρήστη και του αντίστοιχου παρόχου.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και εύλογα μέτρα ώστε τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα εφαρμογή να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν εγγυάται την πληρότητα και ορθότητα αυτών και δεν φέρει ευθύνη προς τους επισκέπτες-χρήστες για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από πιθανό λάθος ή ανακρίβεια αυτών.
Ειδικότερα, αναφορικά με τις ζωντανές κληρώσεις του παιχνιδιού ΚΙΝΟ, σημειώνεται ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει τη λειτουργία της εφαρμογής χωρίς σφάλματα. Στην περίπτωση καθυστέρησης στην προβολή της κλήρωσης στην εφαρμογή ή/και στην περίπτωση ασυνέπειας, για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ των κληρωθέντων αριθμών και όσων προβάλλονται στην εφαρμογή, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την άμεση ή έμμεση χρήση της εφαρμογής ή μπορεί να προκληθεί από αυτή.

Η χρήση της γεννήτριας τυχαίων αριθμών, καθώς και οποιαδήποτε δημιουργία αυτόματων δελτίων μέσω της εφαρμογής δεν αποτελούν ενθάρρυνση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. προκειμένου να επιλέξετε τους εν λόγω αριθμούς ή δελτία για να τα χρησιμοποιήσετε σε προϊόντα της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Ο σκοπός της παραγωγής τυχαίων δελτίων δεν είναι η ενθάρρυνση για τη χρήση τους για σκοπούς κερδοφορίας μέσω των προϊόντων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Επιπλέον, η Εταιρεία δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο ότι οι σελίδες, το περιεχόμενο, οι υπηρεσίες και οι επιλογές θα παρέχονται χωρίς διακοπές ή σφάλματα, ή ότι τα εν λόγω σφάλματα, αδυναμίες, δυσλειτουργίες ή/και καθυστερήσεις θα αποκαθίστανται άμεσα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά η μόνιμα την εν λόγω εφαρμογή, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, με ή/και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτάται από τα δίκτυα επικοινωνίας, τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλους λόγους. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν στη εφαρμογή.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να προστατεύει την εφαρμογή από κακόβουλο λογισμικό. Ωστόσο, δεν δύναται να εγγυηθεί ότι η εφαρμογή ή οποιαδήποτε άλλη σχετική ιστοσελίδα ή οι διακομιστές μέσω των οποίων καθίσταται διαθέσιμο το περιεχόμενο στους επισκέπτες-χρήστες είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε καμία περίπτωση, για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία μπορεί να προκύψει στο λογισμικό των κινητών συσκευών των χρηστών-επισκεπτών λόγω ιών ή/και άλλων επιβλαβών στοιχείων.

Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία στους επισκέπτες-χρήστες, η οποία μπορεί να προκύψει από την επιλογή να συνδεθούν με κάποια άλλη ιστοσελίδα μέσω της χρήσης συνδέσμων ή της χρήσης δεδομένων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών δεν αποσκοπεί στον περιορισμό των ευθυνών της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να αντίκειται στις διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και στις σχετικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών-επισκεπτών της εφαρμογής διεξάγονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, την πολιτική περί προστασίας της ιδιωτικότητας της εφαρμογής, καθώς και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ειδικότερα το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΕΕ) και τον εθνικό Νόμο 4624/2019. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο της εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη Δήλωση περί Απορρήτου για τους Χρήστες Εφαρμογών Καταστημάτων ΟΠΑΠ.

6. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής για κινητές συσκευές, καθώς και οποιαδήποτε ανανέωση, τροποποίηση ή αλλαγή αυτών διέπονται από το ισχύον, κατά περίπτωση, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί άκυρος, η εν λόγω ακυρότητα δεν θα επηρεάζει σε καμία περίπτωση την ισχύ των υπόλοιπων όρων χρήσης που παραμένουν σε ισχύ.

Η μη άσκηση των δικαιωμάτων της Εταιρείας που προκύπτουν από τους παρόντες όρους από εκείνη δεν θα αποτελεί παραίτηση από τα εν λόγω δικαιώματα. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για παραβίαση των παρόντων όρων λόγω ανωτέρας βίας.

Ο χρήστης-επισκέπτης συναινεί, με το παρόν, στην υποβολή οποιασδήποτε διαφωνίας μεταξύ αυτού και της Εταιρείας, που σχετίζεται με ή προκύπτει από τους παρόντες όρους χρήσης, στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Αθηνών.
Για να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην περίπτωση αιτημάτων που αφορούν ή προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλούμε όπως στείλετε mail στη διεύθυνση
law@opap.gr.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης της παρούσας εφαρμογής υποχρεούται να χρησιμοποιεί νόμιμα και δεόντως την εφαρμογή και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη, αντίθετη στις διαθέσιμες συναλλακτικές πρακτικές, άδικη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εφαρμογής.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «OPAP STORE APP»

 1. Εισαγωγή

Με την παρούσα δήλωση, η «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.», με καταστατική έδρα στη διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (εφεξής η «Εταιρεία») και ενεργώντας ως από κοινού Υπεύθυνες Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με την εφαρμογή κινητών συσκευών που διατίθεται με την ονομασία OPAP Store (εφεξής «OPAP Store app»), παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα χρηστών που συλλέγονται ενώ χρησιμοποιούν την εφαρμογή OPAP Store app. Οι πληροφορίες αφορούν τη φύση των προσωπικών δεδομένων, αλλά και το μέσο και τον σκοπό συλλογής αυτών, τα τρίτα μέρη στα οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα, καθώς και τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν. 4624/2019).

 1. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της εφαρμογής OPAP Store app, συλλέγουμε και έπειτα επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα, τα οποία λαμβάνονται κατά την εγκατάσταση και χρήση της:

 • Τα βασικά στοιχεία εγγραφής του χρήστη, όπως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, το αναγνωριστικό «πορτοφολιού» και άλλα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών των χρηστών (UUID, MSISDN).
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (προαιρετικό)
 • Στοιχεία σύνδεσης στο Facebook (διεύθυνση e-mail, όνομα χρήστη/ όνομα), όταν δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης μέσω τρίτου μέρους (3rd party log-in).
 • Στοιχεία γεωγραφικής θέσης, χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth και προαιρετικά GPS.
 • Στοιχεία συναλλαγών, όπως τοποθέτηση στοιχημάτων, εξαργύρωση κερδών, ανανέωση ποσού «πορτοφολιού», αναγνωριστικό καταστήματος ΟΠΑΠ στο οποίο τοποθετήθηκε το στοίχημα.
 • Κατόπιν χειροκίνητης ενεργοποίησης της κάμερας της κινητής συσκευής, δεδομένα σαρωμένων ή υποβληθέντων δελτίων/ λαχνών και κουπονιών ανανέωσης ποσού «πορτοφολιού».
 • Προτιμήσεις επικοινωνίας χρήστη και ειδοποιήσεων push.
 • Ένδειξη πιστότητας χρήστη και συσχέτιση, κατά την εγγραφή χρήστη στην εφαρμογή OPAP Store App, με τα υφιστάμενα δεδομένα πιστότητας, συμμετοχές και σημεία χρήστη που μπορεί να υπάρχουν από την εφαρμογή της ΟΠΑΠ, «OPApp», εάν ο χρήστης εγγραφεί με τον ίδιο αριθμό κινητού τηλεφώνου.
 • Δεδομένα «γρήγορης σύνδεσης» (Quick login), όπως επιπλέον κωδικός ΡΙΝ (extra PIN) και token στο πλαίσιο χρήσης της λειτουργίας αναγνώρισης προσώπου (FaceID) (προαιρετικό).

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή δεν αποθηκεύει, ούτε διαθέτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρόσβαση σε βιομετρικά δεδομένα του προσώπου σας, αλλά τηρεί τον κωδικό που επιβεβαιώνει ότι η εφαρμογή έχει ξεκλειδωθεί σωστά. Τα βιομετρικά δεδομένα σας μπορούν να βρίσκονται μόνο στη συσκευή σας.

 • Δραστηριότητα επίσκεψης σελίδας και συμπεριφορικά δεδομένα, όπως  τοποθεσία, χρόνος, δραστηριότητα σύνδεσης/ αποσύνδεσης και δεδομένα διάρκειας της σύνδεσης, συνεδρίες, ενέργειες και κλικ, οθόνες που έχουν θεαθεί, μέσος χρόνος παραμονής, κατηγοριοποίηση βάσει συναλλακτικού/ συμπεριφορικού προφίλ.
 • Τεχνικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση ΙΡ, η συσκευή και ο τύπος λογισμικού, αναφορές σφαλμάτων, στατιστικά στοιχεία απόδοσης εφαρμογής, χρόνος απόκρισης εφαρμογής, αναγνωριστικά συσκευής.
 • Φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό στην περίπτωση που είστε νικητής επάθλου.
 • Επιπλέον των ανωτέρω, για τους παίκτες PLAY που καταχωρούν τα στοιχεία τους στην Ενότητα PLAY της εφαρμογής: ονοματεπώνυμο, στοιχεία Ατομικής Κάρτας Παίκτη (ΑΚΠ) PLAY, προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης (PIN) της Ατομικής Κάρτας Παίκτη, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη του Χρήστη ή τις μονάδες που λαμβάνει από το Πρόγραμμα Πιστότητας PLAY.
 •  
 1. Χρήση Τεχνολογίας Bluetooth

Η χρήση της εφαρμογής OPAP Store app για σκοπούς στοιχηματισμού επιτρέπεται μόνο εντός καταστημάτων ΟΠΑΠ, λόγω περιορισμών της νομοθεσίας. Για να είναι νόμιμη η συμμετοχή σας πρέπει κάθε φορά να επιβεβαιώνουμε ότι βρίσκεστε εντός ενός καταστήματος ΟΠΑΠ. Αυτό καθίσταται δυνατό μέσω του συνδυασμού προηγμένης τεχνολογίας Bluetooth και Beacons. Πιο συγκεκριμένα, τα καταστήματα ΟΠΑΠ μέσα στα οποία μπορείτε να στοιχηματίσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή OPAP Store app, είναι εξοπλισμένα με ειδική τεχνολογία (Beacons) που λαμβάνει και διαβάζει σήματα Bluetooth τα οποία εκπέμπονται από ηλεκτρονικές συσκευές.

Συνεπώς, εάν έχετε ενεργοποιήσει το Bluetooth στη συσκευή σας, τα Beacons  που έχουν τοποθετηθεί μέσα στο κατάστημα ΟΠΑΠ θα το αναγνωρίσουν. Στη συνέχεια, τα Beacons θα μεταδώσουν ηλεκτρονικό σήμα στην εφαρμογή OPAP Store app που έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή σας, επιτρέποντάς σας να τοποθετήσετε στοιχήματα με έγκυρο τρόπο ενόσω βρίσκεστε εντός του συγκεκριμένου καταστήματος ΟΠΑΠ.

 1. Γιατί συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής OPAP Store app, επεξεργαζόμαστε τα ως άνω αναφερθέντα δεδομένα σας, σύμφωνα με τους κατωτέρω σκοπούς και νομικές βάσεις:

Α. Σύμβαση

Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη χρήση των κύριων λειτουργιών της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητη για να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες της Εταιρείας με τις οποίες συμφωνείτε συμβατικά μέσω των Όρων Χρήσης της εφαρμογής. Οι εν λόγω συμβατικά απαιτούμενες λειτουργίες περιλαμβάνουν την υποβολή δελτίων και την τοποθέτηση στοιχημάτων, καθώς επίσης και υποστηρικτικές λειτουργίες, όπως επαλήθευση αριθμού κινητού τηλεφώνου, υποστήριξη χρηστών, ασφάλεια συναλλαγών και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Για την εξαργύρωση κερδών ή την κατάθεση ποσού στο «πορτοφόλι», ζητάμε πρόσβαση στην κάμερα της συσκευής σας και επεξεργαζόμαστε τον QR κωδικό που σαρώνετε, καθώς επίσης και τα σχετικά δεδομένα της συναλλαγής που προκύπτουν από αυτόν.

Επιπλέον, εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εντοπισμού του κοντινότερου καταστήματος ΟΠΑΠ προκειμένου να σας παρασχεθεί η σχετική υπηρεσία, ζητάμε και επεξεργαζόμαστε την ακριβή τοποθεσία της συσκευής σας (GPS).

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Πιστότητας ΟΠΑΠ:

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Πιστότητας ΟΠΑΠ («ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις»). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υποβάλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (αριθμό κινητού τηλεφώνου ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προκειμένου να εγγραφείτε στο πρόγραμμα μέσω της εφαρμογής OPAP Store App. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος Πιστότητας ΟΠΑΠ, η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. επεξεργάζονται ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα για τους εξής σχετικούς σκοπούς:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε προκειμένου να λαμβάνετε επικοινωνίες σχετικά με έπαθλα που απονέμονται στο πλαίσιο του προγράμματος Πιστότητας ΟΠΑΠ. Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Πιστότητας ΟΠΑΠ αλλά δεν έχετε συγκατατεθεί στη λήψη εμπορικών επικοινωνιών (όπως περιγράφεται κατωτέρω), θα λαμβάνετε απλή επικοινωνία (ειδοποιήσεις push, μηνύματα SMS) αναφορικά με τα κέρδη/ τις ανταμοιβές που σχετίζονται με τη δραστηριότητα πιστότητάς σας, χωρίς επιπλέον προωθητικό χαρακτήρα (π.χ. πληροφορίες αναφορικά με το πόσους πόντους έχετε συγκεντρώσει ή ειδοποιήσεις ότι λάβατε ένα έπαθλο λόγω των πόντων που έχετε συγκεντρώσει).
 • Δεδομένα που σχετίζονται με την παικτική σας συμπεριφορά, τα οποία συλλέγονται κατά την κατάθεση/ υποβολή δελτίων συμμετοχής, λαχνών ή κατά την τοποθέτηση στοιχημάτων, προκειμένου να καταγραφεί η συμμετοχή σας σε κληρώσεις και άλλες λειτουργίες/οφέλη του προγράμματος ανταμοιβών.
 • Δεδομένα που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας σε παιχνίδια PLAY, εφόσον έχετε καταχωρίσει τα στοιχεία σας στην Ενότητα PLAY της εφαρμογής.

Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων είναι συμβατικά απαραίτητη βάσει των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος Πιστότητας ΟΠΑΠ, οι οποίοι παρέχονται κατά την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων και την επιλογή των σχετικών τετραγωνιδίων κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας στο πρόγραμμα Πιστότητας ΟΠΑΠ.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι κατά την εγγραφή σας στην εφαρμογή OPAP Store App και δεδομένου ότι είστε ήδη μέλος του προγράμματος πιστότητας στην εφαρμογή «OPApp» της Εταιρείας, θα υπάρξει συσχέτιση των δεδομένων των προγραμμάτων πιστότητας και των δύο λογαριασμών σας, βάσει του (ίδιου) αριθμού κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει και, συνεπώς, μεταφορά όλων των δεδομένων πιστότητάς σας από την εφαρμογή «OPApp» στην εφαρμογή OPAP Store App.

Β. Νομική Υποχρέωση

Η εφαρμογή OPAP Store app προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να στοιχηματίζουν σε παιχνίδια (π.χ. ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ), τα οποία, βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας, επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο εντός καταστημάτων ΟΠΑΠ (πρακτορείων). Συνεπώς, για να μπορέσει ο χρήστης να τοποθετήσει νόμιμα ένα στοίχημα στα εν λόγω παιχνίδια μέσω της συσκευής του, είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε ότι ο χρήστης βρίσκεται εντός ενός καταστήματος ΟΠΑΠ εκείνη τη χρονική στιγμή. Για τον λόγο αυτό, είναι υποχρεωτικό να συλλέγουμε δεδομένα  σχετικά με την τοποθεσία σας, ενώ τοποθετείτε στοίχημα μέσω της εφαρμογής. Η εν λόγω τοποθεσία επιβεβαιώνεται με τη χρήση τεχνολογίας Bluetooth, όπως αναλύθηκε παραπάνω. Ως εκ τούτου, ζητάμε άδεια πρόσβασης στο Bluetooth της συσκευής σας και στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα της τοποθεσίας σας ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη χρήση της εφαρμογής OPAP Store app για σκοπούς στοιχηματισμού.

Γ. Έννομο συμφέρον

Η Εταιρεία έχει έννομο συμφέρον να διεξάγει εσωτερικές αναλύσεις για σκοπούς επιχειρηματικής ανάπτυξης, βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς επίσης για την καλύτερη κατανόηση των προτιμήσεων και αναγκών των χρηστών της εφαρμογής OPAP Store app. Ειδικότερα, βάσει των δεδομένων χρήσης της εφαρμογής και των συναλλακτικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της παικτικής συμπεριφοράς μέσω της εφαρμογής ή/και στα καταστήματα PLAY για τους χρήστες που καταχωρούν τα στοιχεία τους στην Ενότητα PLAY της εφαρμογής), η Εταιρεία δημιουργεί επίσης, παράλληλα, ένα γενικό προφίλ αναφορικά με τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών της OPAP Store app, σε συγκεντρωτική, στατιστική μορφή.

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει έννομο συμφέρον να αναλύει, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών (χωρίς σημαντικές συνέπειες για τους χρήστες), δεδομένα που σχετίζονται με την ακρίβεια, τον εντοπισμό και την αποκατάσταση σφαλμάτων και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εντοπισμού θέσης μέσω Bluetooth, ώστε ο σχετικός αλγόριθμος να βελτιώνεται συνεχώς όσον αφορά την ταχύτητα και την εγκυρότητα.

Δ. Συγκατάθεση

Κατόπιν της πρότερης, ρητής συγκατάθεσής σας, οι εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ (ΟΠΑΠ Α.Ε., Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., Ιπποδρομίες Α.Ε., TORA DIRECT Α.Ε., TORA WALLET Α.Ε.), θα σας στέλνουν γενικές εμπορικές επικοινωνίες στα κανάλια που θα έχετε επιλέξει (ειδοποιήσεις push, e-mail, μηνύματα SMS, Viber/Whatsapp, κλήσεις, μέσα κοινωνική δικτύωσης (social media) στα οποία το προφίλ σας εντοπίζεται κατόπιν αναζήτησης βάσει του email σας ή του αριθμού κινητού σας τηλεφώνου). 

Επιπλέον, κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας, οι εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ (ΟΠΑΠ Α.Ε., Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., Ιπποδρομίες Α.Ε., TORA DIRECT Α.Ε., TORA WALLET Α.Ε.) θα σας στέλνουν προσωποποιημένες εμπορικές επικοινωνίες στα κανάλια που θα έχετε επιλέξει (ειδοποιήσεις push, e-mail, μηνύματα SMS, Viber/Whatsapp, κλήσεις, μέσα κοινωνική δικτύωσης (social media) στα οποία το προφίλ σας εντοπίζεται κατόπιν αναζήτησης βάσει του email σας ή του αριθμού κινητού σας τηλεφώνου) επί των αποκλειστικών παιχνιδιών, καθώς επίσης άλλες μη παικτικές δραστηριότητες και υπηρεσίες των εν λόγω εταιρειών, βάσει του συναλλακτικού προφίλ σας, της δραστηριότητάς σας βάσει πιστότητας (πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», πρόγραμμα Πιστότητας PLAY), της χρήσης που συνήθως κάνετε στην εφαρμογή, των αγαπημένων σας παιχνιδιών και καταστημάτων ΟΠΑΠ.  Στο πλαίσιο της εν λόγω προσωποποιημένης εμπορικής επικοινωνίας, δημιουργείται ένα προφίλ χρήστη για εσάς, μέσω της επεξεργασίας όλης της σχετικής δραστηριότητας στην εφαρμογή OPAP Store app και στα παιχνίδια PLAY, με πλήρως αυτοματοποιημένα μέσα, χωρίς η εν λόγω επεξεργασία να παράγει οποιοδήποτε νομικό ή ομοίως σημαντικό αποτέλεσμα. Οι ανωτέρω επικοινωνίες θα αποστέλλονται στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε καταχωρίσει στην εφαρμογή OPAP Store app και μέσω των καναλιών που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας μέσω των σχετικών πεδίων στο μενού των «Ρυθμίσεων Επικοινωνίας» ή να επιλέξετε να μη λαμβάνετε καμία επικοινωνία από τον Όμιλο ΟΠΑΠ. Ειδικά για τους χρήστες που ενεργοποιούν την Ενότητα PLAY, η συγκατάθεση που αφορά την επικοινωνία για τα παιχνίδια PLAY παρέχεται στα καταστήματα PLAΥ.

Τέλος, η νομική βάση της συγκατάθεσης χρήστη είναι σε ισχύ αναφορικά με την ενεργοποίηση υπηρεσιών εντοπισμού ακριβούς τοποθεσίας (π.χ. τοποθεσία GPS) στη συσκευή σας, για τον σκοπό της παροχής ακόμα καλύτερης και ταχύτερης επαλήθευσης ότι όντως βρίσκεστε εντός ενός καταστήματος του δικτύου λιανικής ΟΠΑΠ. Το εν λόγω πρόσθετο επίπεδο επιβεβαίωσης τοποθεσίας είναι προαιρετικό και ενεργοποιείται εάν ενεργοποιήσετε τη σχετική άδεια στη συσκευή σας.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κατόπιν της συγκατάθεσής σας, θα χρησιμοποιούμε εφαρμογές λογισμικού στη συσκευή σας που λειτουργούν ως στοιχεία ιχνηλάτισης (trackers) προκειμένου να μπορούμε να αναλύουμε καλύτερα τη χρήση της εφαρμογής, να αξιοποιούμε τα δεδομένα χρήσης της εφαρμογής για σκοπούς προσωποποιημένης επικοινωνίας, να λαμβάνουμε αναφορές σφαλμάτων και να μπορούμε να στέλνουμε προσωποποιημένες ειδοποιήσεις push στη συσκευή σας.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για κάποιον άλλο σκοπό, πέραν των ως άνω αναφερόμενων, θα σας ειδοποιήσουμε προσηκόντως και εκ των προτέρων, και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εάν αυτό απαιτείται.

 1. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας

Στο πλαίσιο παροχής όλων των λειτουργιών της εφαρμογής OPAP Store app, οι παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων σας είναι οι εξής κατηγορίες:

 • η εταιρεία που έχει αναλάβει την ανάπτυξη και συντήρηση της εφαρμογής,
 • πάροχοι υπηρεσιών που σχετίζονται με την αποστολή ενημερώσεων και ειδοποιήσεων push,
 • εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ, δεδομένου ότι επιτρέπετε τη λήψη σχετικών εμπορικών επικοινωνιών,
 • άλλοι τεχνολογικοί πάροχοι, π.χ. για την υποστήριξη εντοπισμού τοποθεσίας, τη διεξαγωγή συγκεντρωτικών αναλύσεων χρήσης και την αποσφαλμάτωση της εφαρμογής,
 • καθώς επίσης οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή άλλη δημόσια αρχή, ή γενικά οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο πρέπει ή δύνανται να κοινοποιηθούν τα εν λόγω δεδομένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή με δικαστική απόφαση.

Οι ανωτέρω παραλήπτες περιλαμβάνουν συνεργάτες μας εκτός της ΕΕ, ειδικότερα στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα και εάν το Ηνωμένο Βασίλειο έχει λάβει τη σχετική απόφαση επάρκειας. Συνεπώς, κάποια από τα δεδομένα σας μεταφέρονται διεθνώς. Για τον σκοπό αυτό έχουμε λάβει ενισχυμένα μέτρα επιμέλειας, όπως ελαχιστοποίηση δεδομένων, μεθόδους ανωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, καθώς επίσης και υπογραφή αυστηρών, τυποποιημένων συμβατικών ρητρών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πιστότητας ΟΠΑΠ, η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. λειτουργούν από κοινού ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων σας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ καθορίζουν από κοινού τα μέσα και τους σκοπούς των σχετικών πράξεων επεξεργασίας, έχοντας ορίσει συμβατικά τις υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση που θέλετε να απευθύνετε οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτημα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο του προγράμματος Πιστότητας ΟΠΑΠ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@opap.gr.

 1. Για πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα σας που σχετίζονται με τη χρήση της εφαρμογής εν γένει και την καταγραφή των προτιμήσεών σας, τηρούνται για όσο χρόνο διατηρείτε την εφαρμογή εγκατεστημένη στη συσκευή σας και σε κάθε περίπτωση διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται πλήρως ύστερα από τρία (3) χρόνια αδράνειας.

Οι ανωτέρω περίοδοι δύνανται να επεκταθούν κατ’ εξαίρεση, στον βαθμό που κρίνεται απαραίτητο για την τυχόν υπεράσπιση συγκεκριμένων νομικών αξιώσεων ή άλλων συμφερόντων μας.

 1. Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στο πλαίσιο της χρήσης της εφαρμογής OPAP Store app, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις πληροφορίες που σχετίζονται με την επεξεργασία τους,
 • δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων σας,
 • δικαίωμα διαγραφής,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, όταν αυτό προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία,
 • δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. USB),
 • δικαίωμα στην (απευθείας) μεταφορά των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που βασίζεται σε έννομο συμφέρον μας, καθώς και
 • δικαίωμα ανάκλησης οποιασδήποτε συγκατάθεσης έχετε δώσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, υποβάλλοντας γραπτό αίτημα στην Εταιρεία. Το σχετικό αίτημα/αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει υποστηρικτικά έγγραφα που να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά σας.


Μπορείτε να περιμένετε απάντηση στο εν λόγω αίτημα εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του από την Εταιρεία. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, αν η περιπλοκότητα του αιτήματος ή ο συνολικός αριθμός των αιτημάτων που λαμβάνουμε το απαιτεί.

 1. Αποποίηση

Η εφαρμογή OPAP Store app μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τρίτων μερών. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι εν λόγω ιστότοποι.

Οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχονται με την παρούσα Ενημέρωση ενδέχεται να επικαιροποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, θα ενημερωθείτε σχετικά μέσω ειδοποίησης ή παράθυρου διαλόγου κατά την χρήση της εφαρμογής OPAP Store app.

 1. Οι δεσμεύσεις μας

Προκειμένου να διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση, ακρίβεια και πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων, η Εταιρεία αναλαμβάνει να ελέγχει τα δεδομένα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να τα τροποποιεί ή να διαγράφει με ασφάλεια εκείνα τα δεδομένα που δεν είναι πια αναγκαία για τη λειτουργία της εφαρμογής OPAP Store app και την παροχή μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας χρήστη. Η Εταιρεία εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα τρέχοντα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας (από την Εταιρεία ή από τρίτα μέρη εκ μέρους της Εταιρείας) είναι επαρκής και ασφαλής ενάντια σε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, αποκάλυψη, διαγραφή, τροποποίηση ή άλλη χρήση ή επεξεργασία.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα δεδομένα σας, καθώς και στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι δεν τηρήσαμε τις αρχές που ορίζονται στην εν λόγω Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε, το συντομότερο δυνατό, στον Επικεφαλής Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.opap.gr/gdpr | Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 112, 10442, Αθήνα | Τηλέφωνο: +30 210 5798888 | E-mail: dpo@opap.gr

 
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.